Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kalveskinn

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kalveskinn, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kalveskinn i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kalveskinn". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av kalveskinn kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: kalveskinnsruller. Hvis du klikker på bøyningen av kalveskinn som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Kalveskinn i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kalveskinn i en setning.


  1. Boken er skrevet på pergament av kalveskinn (vellum) og har 340 folioblader, siden 1953 har manuskriptet vært innbundet i fire bind.


  2. Forhandlingsprotokollen er også verdt å fremheve på grunn av bokomslagets materiale i kalveskinn, og på grunn av håndskriftene inne i boken.


  3. Forskjellige deler av verden bruker forskjellige skinn kalveskinn er tradisjonelt mest utbredt i Europa og mye brukt på klassiske slagverksinstrumenter som pauke, skarptromme og basstromme.

Kalveskinnsruller i en setning

Kalveskinnsruller er en bøyningsform av kalveskinn, nedenfor finner du eksempelsetninger for kalveskinnsruller.


  1. Anthonyrullen var opprinnelig fordelt over tre separate kalveskinnsruller.


  2. Opprinnelig besto oversikten av tre kalveskinnsruller med illustrasjoner av 58 marinefartøy og informasjon om størrelse, besetning, bevæpning og utstyr.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kalver kalvet ››

Generell informasjon om "kalveskinn" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kalveskinn som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kalveskinn" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kalveskinn".