Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kalksteinen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kalksteinen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kalksteinen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kalksteinen".

Kalksteinen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kalksteinen i en setning.


  1. Også den blågrå kalksteinen er trolig hentet fra området rundt Steinsfjorden.


  2. Jordbruk er vanskelig på grunn av den porøse kalksteinen, siden vannet forsvinner veldig raskt.


  3. I engelsk gotikk var det vanlig å bruke mørkegrønne søyler i kontrast til den lyse kalksteinen.


  4. Veggene innerst i grotta vaskes av bekken når den har stor vannføring og kalksteinen skinner i lyset man har med seg.


  5. Store korallrev ble formet, og det var forhold som førte til dannelsen av kalksteinen som fortsatt utgjør berggrunnen på øya.


  6. Da mantelen av sandstein ble borte ble kalksteinen eksponert for karbondioksid og andre faktorer som skapte karstlandskapet som særlig kjennetegner Burren i grevskapet Clare.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kalkstein kalksteinsplatåer ››

Generell informasjon om "kalksteinen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kalksteinen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kalksteinen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kalksteinen".