Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for isoleres

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet isoleres, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke isoleres i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "isoleres".

Isoleres i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet isoleres i en setning.


  1. Økonomien kunne ikke isoleres fra de andre institusjonene.


  2. I 1798 oppdaget han at rent krom kunne isoleres ved å varme opp kromoksid med trekull.


  3. Klokken og kammeret isoleres trykkmessig, og klokken settes i sjøen og fires ned til arbeidsdybden.


  4. Nøytralpunktet kan enten tilknyttes jordelektrode (TN- eller TT-system) eller isoleres fra jord (IT-system).


  5. Stasjonen ligger i et industriområde fra gjenoppbygginga etter andre verdenskrig, og isoleres fra områdene rundt av motorveien M8 og veier som går til Kingston Bridge.


  6. Noceboeffekt (fra latin jeg vil skade) kan innebære en forverring av en tilstand ved behandling og hvis årsak kan isoleres til personlige eller kulturelle forventninger.


  7. For eksempel har suburbaniseringen blitt forklart som et maskulint prosjekt, der kvinner hensettes og isoleres i forsteder organisert med tanke på praksiser knyttet til reproduksjon.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Institusjon, https://no.wikipedia.org/wiki/Krom, https://no.wikipedia.org/wiki/Metningsdykking, https://no.wikipedia.org/wiki/Transformator, https://no.wikipedia.org/wiki/Shields_Road_undergrunnsstasjon, https://no.wikipedia.org/wiki/Placeboeffekt, https://no.wikipedia.org/wiki/Samfunnsgeografi

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ isolerer isolering ››

Generell informasjon om "isoleres" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet isoleres som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "isoleres" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "isoleres".