Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for isolasjonssystemet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet isolasjonssystemet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke isolasjonssystemet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "isolasjonssystemet".

Isolasjonssystemet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet isolasjonssystemet i en setning.


  1. Dette isolasjonssystemet er noen ganger referert til som isolasjonsklasse eller termisk klassifisering.


  2. Ikke bare er oljen en del av isolasjonssystemet, den sørger også for bortledning av varme ved at den strømmer rundt i transformatorkassen som i mange tilfeller har påmontert en radiator.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_isolator

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ isolasjonspapir isolat ››

Generell informasjon om "isolasjonssystemet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet isolasjonssystemet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "isolasjonssystemet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "isolasjonssystemet".