Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for innbuktet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet innbuktet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke innbuktet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "innbuktet".

Innbuktet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet innbuktet i en setning.


 1. Hodet er oftest litt innbuktet foran.


 2. Dekkvingene er smale, en tanke innbuktet bak roten.


 3. Pannen er bredt og grunt, U-formet innbuktet foran.


 4. Hodet har knøler i pannen og er litt innbuktet foran.


 5. Hodet er bredt og skovlformet, tydelig innbuktet foran.


 6. Hodet er stort og bredt, forkanten litt innbuktet i midten.


 7. Kystlinjen er sterkt innbuktet, med tallrike grunne bukter.


 8. Bakvingen er gråbrun, ytterkanten noe innbuktet bak spissen.


 9. Hodet er uten påfallende kjøler eller knøler, pannen foran bredt, U-formet innbuktet.


 10. Pronotum er avrundet trapesformet, forkanten tydelig innbuktet, litt bredere enn dekkvingene.


 11. Dekkvingene er lange og smale, litt innbuktet i midten (timeglass-formede), spissen avrundet.


 12. Pannen er bredt og grunt, V-formet innbuktet foran, med en liten tann på hver side av innbuktningen.


 13. Vingene er avlange, forvingene ofte litt innbuktet i ytterkanten slik at de blir en tanke sigdformede.


 14. Pronotum er rundet, såvidt innbuktet foran de rundede bakhjørnene, kraftig punktert, med en tynn midtfure.


 15. Hodet er bredt skovlformet med nyreformede fasettøyne, i midten av forkanten bredt innbuktet med to korte tenner.


 16. Slekten kan skilles fra lignende Cryptocephalus-arter på at sidene av thorax foran er innsvinget eller innbuktet (rette hos Cryptocephalus).


 17. Pronotum er rundet, nesten ovalt, ikke innbuktet foran de rundede bakhjørnene, kraftig punktert langs ytterkantene, med en knapt synlig midtfure.


 18. Pronotum er jevnt rundet tilsmalnet forover, med avrundede bakhjørner, oftest noe innbuktet innenfor disse.Scutellum er trekantet, ofte med lys kant.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Leiopsammodius, https://no.wikipedia.org/wiki/Franchetia, https://no.wikipedia.org/wiki/Aegus_(Micraegus)_glaber, https://no.wikipedia.org/wiki/Nialaphodius, https://no.wikipedia.org/wiki/Tanyana, https://no.wikipedia.org/wiki/Australaphodius, https://no.wikipedia.org/wiki/Mull_(Skottland), https://no.wikipedia.org/wiki/Einerpraktvikler, https://no.wikipedia.org/wiki/Prosopocoilus_tragulus, https://no.wikipedia.org/wiki/Prismognathus_klapperichi, https://no.wikipedia.org/wiki/Ochyrini, https://no.wikipedia.org/wiki/Aegus_(s.str.)_amplus, https://no.wikipedia.org/wiki/Bematistes, https://no.wikipedia.org/wiki/Cratocarabus, https://no.wikipedia.org/wiki/Anomiopus, https://no.wikipedia.org/wiki/Bassareus, https://no.wikipedia.org/wiki/Cyclocarabus, https://no.wikipedia.org/wiki/Lagochile

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ innbudt innbuktninger ››

Generell informasjon om "innbuktet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet innbuktet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "innbuktet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "innbuktet".