Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for innbudt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet innbudt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke innbudt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "innbudt".

Innbudt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet innbudt i en setning.


  1. Jackson ble innbudt fra Montreal, og flyttet i mai 1913.


  2. NSF ble innbudt til SACs kongress i 1968, men kunne ikke delta.


  3. Moren, Guertroude Rossi-Le Picq, ble innbudt til Russland ettersom hun var en velkjent ballerina.


  4. Etter en innbudt prosjektkonkurranse valgte Norsk Hydro A3 som arkitekt for sitt administrasjonssenter for boredivisjonen på Forus.


  5. Mindre oppdrag fra private kan bli tildelt uten konkurranse, men det vanlige er at også private avholder konkurranse, innbudt eller åpen, før arkitekt velges.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ innbruddstyv innbuktet ››

Generell informasjon om "innbudt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet innbudt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "innbudt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "innbudt".