Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for imaget

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet imaget, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke imaget i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "imaget".

Imaget i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet imaget i en setning.


  1. Jeg synes ikke noe særlig om imaget jeg har fått i Norge.


  2. Til å begynne med ble Mikkey Dee mislikt av mange, ettersom han hadde spilt i et glam metal-band hvor imaget handlet om utseende og glamour.


  3. Pakistanske sikkerhetsanalytikere uttalte at de ikke hadde noen tro på denne påstanden og at den kom bare for å bygge opp imaget til terrorgruppen.


  4. Bandet mottok veldig blandet kritikk for disse to albumene, og mange fans følte at stilen hadde endret seg for drastisk, da med tanke på hele imaget som de presenterte.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Ole-Kristian_Tollefsen, https://no.wikipedia.org/wiki/Motörhead, https://no.wikipedia.org/wiki/Baitullah_Mehsud, https://no.wikipedia.org/wiki/Metallica

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ imagery imagined ››

Generell informasjon om "imaget" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet imaget som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "imaget" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "imaget".