Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for hvalfangststasjon

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet hvalfangststasjon, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke hvalfangststasjon i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "hvalfangststasjon".

Hvalfangststasjon i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet hvalfangststasjon i en setning.


  1. I 1901 ble det etablert en norsk hvalfangststasjon i Lopra.


  2. På slutten av 1800-tallet hadde Svend Foyn en hvalfangststasjon her.


  3. De hørte en svak revelje i det fjerne og konstaterte at den tilhørte en hvalfangststasjon.


  4. I oktober 1924 begynte byggingen av en hvalfangststasjon med hvalkokeri på Glover Island, i tide til fangstsesongen som startet i januar 1925.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ hvalfangstskuter hvalfangststasjonen ››

Generell informasjon om "hvalfangststasjon" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet hvalfangststasjon som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "hvalfangststasjon" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "hvalfangststasjon".