Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for hovedsteder

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet hovedsteder, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke hovedsteder i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "hovedsteder".

Hovedsteder i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet hovedsteder i en setning.


 1. Rikets maktsentrum var Angkor, hvor en rekke hovedsteder ble bygget i rikets senit.


 2. Senere ble byen en av to hovedsteder i Gallaecia, og byen gav navn til Callaïci Lucenses.


 3. Han gikk med på å etablere tre separate hovedsteder, i Cape Town, Pretoria og Bloemfontein.


 4. I 2004 ble Goguryeos gamle hovedsteder og gravområder i Nord-Korea ført opp på UNESCOs verdensarvliste.


 5. De gjorde Samarkand, Bukhara og Herat til deres hovedsteder og gjenopplivde det persisk språket og kulturen.


 6. Prefekturene var underlagt tolv provinser, som i likhet med prefekturene og deres hovedsteder hadde dekknavn.


 7. I 1075 ble Tórshavn første gang nevnt skiftlig, og betraktes derfor som en av Nord-Europas eldste hovedsteder.


 8. Connecticut-fylkene har ikke lengre formelle hovedsteder, men Middletown er det største tettstedet i Middlesex.


 9. De fleste hovedsteder i Europa og øvrige større finanssentra og turistdestinasjoner i Vest-Europa trafikkeres av SAS.


 10. Som kompromiss ble forhandlingene lagt til den svenske byen Karlstad, som var omtrent like langt fra begge hovedsteder.


 11. Oslo er etter en periode med relativt stabilt innbyggertall igjen i sterk vekst og vokser raskere enn andre nordiske hovedsteder.


 12. Vaduz har en livlig turistindustri til tross for at det er en av svært få hovedsteder i verden uten flyplass eller jernbanestasjon.


 13. Skiftet av hovedsteder viser hvordan de var på vikende front: Nanjing 1644—1645, Fuzhou 1645—1646, og til slutt Zhaoqing, 1646 — 25.


 14. Førstegangsreisende velger typisk å ta en runde med (tidligere og nåværende) russiske hovedsteder, og besøker enten en eller flere av St.


 15. Tidligere hadde Vladimir den store etablert byene Galitsj og Ladomir (senere Volodimer) som regionale hovedsteder for det sentrale området i vestlige Ukraina.


 16. Det antas at grunnen til at Kublai Khan, som ville bli keiser over Kina, valgte dette stedet fordi det lå nærmere Mongolia enn noen av de mange mer tradisjonelle hovedsteder lenger sør i landet.


 17. Før riksforsamlingen på Eidsvoll snakket man om flere hovedsteder i Norge, stiftshovedstedene Christiania, Kristiansand, Bergen og Trondheim som var hovedbyene i hver landsdel og hvert bispedømme.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ hovedstedene hovedstrategi ››

Generell informasjon om "hovedsteder" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet hovedsteder som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "hovedsteder" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "hovedsteder".