Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for hovedpunktene

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet hovedpunktene, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke hovedpunktene i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "hovedpunktene".

Hovedpunktene i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet hovedpunktene i en setning.


  1. Senere har han sagt at han da ennå ikke hadde noen detaljer, kun hovedpunktene i plottet.


  2. Han gikk så videre til pavevalget i 1978, og tok for seg noen av hovedpunktene i pavens teologiske betraktninger.


  3. Estiske og russiske forhandlere oppnådde i 1996 enighet om hovedpunktene for en grenseavtale mellom de to landene.


  4. Selv om en fredelig gjenforening av Karelen med Finland alltid har vært et av hovedpunktene i Karjalan Liittos agenda, har de holdt avstand fra kravene.


  5. I tillegg til at hovedpunktene i Core SAS-programmet ble videreført introduserte selskapet ytterligere kutt med sin neste strategi - 4EXCELLENCE i 2011.


  6. Det var hjertet i Henrik IIIs Tower, og et av hovedpunktene i hans forsvarsverker med kontroll over hovedporten ved elvebredden, som senere ble innlemmet i Bloody Tower.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ hovedprosessen hovedpunkter ››

Generell informasjon om "hovedpunktene" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet hovedpunktene som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "hovedpunktene" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "hovedpunktene".