Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for hjerneslag

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet hjerneslag, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke hjerneslag i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "hjerneslag".

Hjerneslag i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet hjerneslag i en setning.


 1. Omgitt av sine nærmeste døde Dvořák av hjerneslag 1.


 2. Under et opphold i Paris fikk Astor Piazzolla hjerneslag 4.


 3. I mai fikk han et kraftig hjerneslag, men nektet å trekke seg.


 4. Ivar Mortensson-Egnund døde av hjerneslag på Einabu i sitt 77.


 5. I 1919 fikk moren et hjerneslag, noe som forverret situasjonen.


 6. Jahangir fikk hjerneslag som førte til hjerneblødning i Lahore den 11.


 7. Han hadde flere mindre hjerneslag, og utviklet søvnløshet og narkolepsi samtidig.


 8. I 1965 fikk Patricia Neal tre hjerneslag mens hun var gravid med deres femte barn.


 9. New York-boss Carmine dør uventet av hjerneslag uten å ha utnevnt noen etterfølger.


 10. De siste årene av sitt liv slet han med sykdommer og hadde blant annet to hjerneslag.


 11. Zinken Hopp fikk hjerneslag høsten 1985, og tilbrakte sine to siste leveår i sykesengen.


 12. I tiden etter dødsfallet steg tilfellene av selvmord, hjerteinfarkt og hjerneslag i befolkningen markant.


 13. Et eksempel på dette kan være epilepsi som oppstår etter et hjerneslag, en trafikkulykke eller ved fødselsskader.


 14. Ervervede årsaker til tics omfatter substansinduserte tics, hodeskade, encefalitt, hjerneslag og kullosforgiftning.


 15. I 1953 ble Churchill rammet av hjerneslag som var alvorlige nok til å frata ham arbeidsevnen i flere måneder fremover.


 16. Et hjerteinfarkt i 1964 avkortet hennes karriere, og kort tid etter comeback i Carnegie Hall i 1975 døde hun av hjerneslag.


 17. Dødsårsaken var trolig hjerneslag, og til tross for hans etterhvert høye alder, kom meldingen om dødsfallet overraskende for mange.


 18. Stanley ble etterhvert utsatt for diverse plager forårsaket av strabasene i Afrika, først og fremst magekatarr, men også hjerneslag.


 19. Ved hans død var det på det rene at Hoxha hadde lidd av diabetes siden 1948, fikk et hjerteinfarkt i 1973, og ble rammet av hjerneslag i 1983.


 20. Disse omfatter flere demenstilstander, løsemiddelskader, hjernerystelse, hjerneblødning, hjerneslag, stoffskiftesykdommer, delirium og så videre.


 21. En schizofrenidiagnose viste seg å gi høyere forventet levealder enn diagnoser for rusmisbruk, personlighetsforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneslag.


 22. Risikoen for depresjon er økt ved nevrologiske tilstander som hjerneslag, Parkinsons sykdom og multippel sklerose, og det første året etter barnefødsel.


 23. Sosial støtte har vist seg å fremme psykologisk tilpasning i tilfeller med kronisk høyt stressnivå, som HIV, revmatoid artritt, kreft, hjerneslag og koronarsykdom.


 24. Det er håp om at edderkopper kan bidra til å utvikle medisiner for å lindre en rekke lidelser, blant annet i forhold til Alzheimers sykdom, Arytmi, hjerneslag og Erektil dysfunksjon.


 25. Slike komplikasjoner omfatter hjerneslag, hjerteinfarkt, blindhet (diabetisk retinopati), skader på mikrosirkulasjonen, nerveskader (diabetisk neuropati) og nyresvikt (diabetisk nefropati).


 26. Det foreligger teorier om at økt elastisitet i arterieveggene på lang sikt vil redusere kardiovaskulært stress, og dermed risikoen for vanlige dødsårsaker – hjerteinfarkt og hjerneslag.


 27. Depresjon forekommer ofte sammen med fysiske lidelser som er vanlige hos eldre, som for eksempel hjerneslag og andre hjerte- og karsykdommer, Parkinsons sykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ hjerneskade hjernestammen ››

Generell informasjon om "hjerneslag" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet hjerneslag som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "hjerneslag" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "hjerneslag".