Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for himmelske

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet himmelske, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke himmelske i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "himmelske".

Himmelske i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet himmelske i en setning.


 1. En annen tolkning var at himmelske vesen skulle angripe jorden.


 2. De slo seg ned i Tiān níng sì (Den himmelske freds tempel, 天宁寺).


 3. Og tre himmelske ved vognens høyre hjul: Tro, Håp og Kjærlighet.


 4. Motivet sies å representere byporten til det himmelske Jerusalem.


 5. Den himmelske freds plass blir også nøye patruljert av politi hver 4.


 6. Latinens gratia (nåde) ble oversatt med tiānēn (天恩), den himmelske nåde.


 7. Da var en drøy million rødegardister forsamlet på Den himmelske freds plass.


 8. Dersom han ble styrtet, var det et tegn på at han hadde tapt sitt himmelske mandat.


 9. Mens han var der ble han vitne til store demonstrasjoner på Den himmelske freds plass.


 10. Studentene sang Internasjonalen på vei til Den himmelske freds plass, og på selve plassen.


 11. Blått er også fargen for alt som har med det himmelske å gjøre, og for sannhet og trofasthet.


 12. I midten finner vi den juvelbesatte tronen med det himmelske lammet mot en rund blå bakgrunn.


 13. Derfor var den kinesiske keiseren den eneste som ble titulert som huángdì (皇帝), himmelske sønn.


 14. Byen ble bevegelsens hovedstad og gitt det nye navnet Tiānjīng (den himmelske hovedstad).


 15. Etter som Dantes syn venner seg til lyset blir han var den himmelske forsamlingen i form av en rose.


 16. Folk hadde siden utgangen av mars samlet seg på Den himmelske freds plass for å sørge over Zhou Enlai.


 17. Oppstanden har sitt navn etter Taiping Tianguo (Den fullkomne freds himmelske kongerike), grunnlagt av opprørerne.


 18. Tituleringen av den japanske herskeren som tennō (天皇), himmelske keiser, var i så måte å undergrave dette prinsippet.


 19. Kautes og Kautopates, de himmelske tvillingene av lys og mørke, er fakkelbærere og står på hver sin side med kryssede ben.


 20. I august 1851 proklamerte Hong opprettelsen av Den fullkomne freds himmelske kongerike og seg selv som dets himmelske konge.


 21. Demonstrasjonene på Den himmelske freds plass (Tiananmen-plassen) fant sted våren 1989 og endte med militær inngripen den 4.


 22. Etter Harmageddon blir så jorden inkludert i Guds himmelske rike, for så å bli forvandlet til et paradis lignende Edens hage.


 23. På sitt høydepunkt omfattet Den fullkomne freds himmelske kongerike meget av det sørlige og sentrale Kina, inkludert Nanjing.


 24. Den himmelske jomfruen venter nå på at Adams barn skal vende tilbake til henne, for å gifte seg med dem i et „himmelsk bryllup“.


 25. Målet for pilegrimsferden var heller ikke kun et geografisk sted, men ble oppfattet som en jordisk utgave av Det himmelske Jerusalem.


 26. Ved Den himmelske freds plass ble det i full fart bygd to slike rett overfor hverandre: Folkets store hall og Det kinesiske nasjonalmuseum.


 27. Dette skulle fremgå av noe av det som i ettertid ble sagt av studentledere som var aktive under protestene på Den himmelske freds plass i 1989.


 28. Et fokus på Den himmelske freds plass gir ikke et riktig bilde av antall døde, da kinesiske sivile ble beskutt under troppenes anmarsj mot plassen.


 29. Studenter og andre borgere forsamlet seg på Den himmelske freds plass i Beijing, der de sørget over Hu Yaobang og protesterte over det langsomme reformtempoet.


 30. Ifølge kinesisk historisk tradisjon fortrengte Zhou-dynastiet Yin-herskerne fra Shang-eraen og legitimerte sitt herredømme ved å vise til det himmelske mandat.


 31. Uroen ble sett på som en forvrenging av den moralske orden – et bevis på at fokus på den jordiske, i stedet for den himmelske blomst kunne ha forferdelige konsekvenser.


 32. Statsminister Li støttet Deng Xiaopings beslutning om å slå ned protestene, og erklærte unntakstilstand i mai, og dette førte raskt til massakren på Den himmelske freds plass.


 33. Løypa var 245,4 km lang, og gikk nord for sentrum av Beijing, forbi landemerker som Himmelens tempel, Folkets store hall, Den himmelske freds plass og Beijings nasjonalstadion.


 34. Generelt var demonstrasjonene på Den himmelske freds plass velorganisert, og daglige demonstrasjonstog viste sin solidaritet med de sultestreikende med boikott av undervisning.


 35. Den første betegnelsen samsvarer med to andre protestbevegelser som knyttes til Den himmelske freds plass, nemlig fjerde mai-bevegelsen i 1919 og fjerde april-bevegelsen i 1976.


 36. I Naturales quaestiones observerte Seneca den yngre at kometer forflytter seg over hele himmelen uten å påvirkes av vinden, noe som er mer typisk for himmelske enn atmosfæriske fenomen.


 37. Den første er den tradisjonelle arkitektur fra keisertidens Kina, kanskje best eksemplifisert ved den massive Tian'anmen (Den himmelske freds port), Den forbudte by og Himmelens tempel.


 38. De var i virkeligheten tiltenkt likeledes sivilkledte soldater som var blitt infiltrert for det meste til fots til Folkets store hall og bygninger vis-à-vis på Den himmelske freds plass.


 39. I noen sammenhenger viser fjerde juni-bevegelsen mer generelt til demonstrasjonene som fant sted i ulike deler av Kina, i tillegg til begivenhetene i Beijing og på Den himmelske freds plass.


 40. Mest kjent er Tiananmen (Den himmelske freds port) ved Den himmelske freds plass og keiserpalasset og templene i Gugong (Den forbudte by), som siden 1987 har stått på UNESCOs liste over Verdens kulturarv.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ himmelsk himmelslottet ››

Generell informasjon om "himmelske" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet himmelske som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "himmelske" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "himmelske".