Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for heuristikk

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet heuristikk, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke heuristikk i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "heuristikk".

Heuristikk i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet heuristikk i en setning.


  1. A* tar i bruk heuristikk som gjør den mer effektiv.


  2. Tids-kompleksiteten til A* er avhengig av heuristikk funksjonen.


  3. Dette eksempelet bruker distansen i en rett linje(tenk fly) fra node til mål-node som heuristikk.


  4. Dette betyr at ingen annen algoritme som tar i bruk samme heuristikk vil besøke færre noder enn A*.


  5. Det som gjør at A* er så effektiv er det at den tar i bruk heuristikk for å finne ut hvilke av nodene i treet den bør søke gjennom først.


  6. Om heuristikk funksjonen er tillatelig (at den aldri overestimerer), er A* selv tillatelig og optimal såvidt at vi ikke bruker et lukket sett.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/A*

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ hetærer heuristikker ››

Generell informasjon om "heuristikk" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet heuristikk som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "heuristikk" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "heuristikk".