Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for herdet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet herdet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke herdet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "herdet".

Herdet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet herdet i en setning.


 1. Teglet ble herdet ved å tørkes i solen eller brennes.


 2. Veksten skjer bare i denne korte perioden, før den nye huden er herdet.


 3. Flere sandsteinsområder ble også herdet til søyler og distinkte fjellformasjoner.


 4. Hodet kunne igjen justeres noe, før det ble herdet og sendt til Götz for reproduksjon.


 5. Noen støyskjermer har gjennomsiktige ruter av feks herdet glass, polykarbonatforbindelser.


 6. De tidligste spydene var bare spisse trepinner, ofte herdet i ilden, eller med spisser av stein eller bein.


 7. Glassisolatorer blir fremstilt av herdet glass og har stor utbredelse, spesielt som isolatorskåler i kjeder.


 8. Dette var for å avlede varmen som ble dannet gjennom de kjemiske reaksjoner som pågikk mens betongen herdet.


 9. Etter et hudskifte, der den gamle huden er vrengt av, er døgnfluen sårbar fordi den nye huden ikke er herdet.


 10. Målet var å opprette en stat styrt nedenfra og opp av folk som var herdet av kampen, i samsvar med SA-tenkning.


 11. Betong som blir sprøytet på en annen overflate, vanligvis fjell eller gammel herdet betong, ved hjelp av trykkluft kalles sprøytebetong.


 12. Skjeldal mente at Grieg i Til ungdommen maner frem et uforsonlig og herdet menneske som ideal, som det ikke er lett å bekjenne seg til i dag.


 13. Når man støper en plastdel må formen fjernes etter at plasten har herdet, men plasten har da typisk trekt seg sammen noe slik at det kan bli trangt i formen.


 14. Den nyklekte vannymfen blir hengende på den gamle huden, eller like ved siden av, helt til den nye huden er noe herdet, og på vingene har fått sin endelige form.


 15. Den nyklekte øyenstikkeren blir hengende på den gamle huden, eller like ved siden av, helt til den nye huden er noe herdet, og vingene har fått sin endelige form.


 16. Det er stoffer som utgjør en relativt liten andel målt i vekt og volum, men som har stor innvirkning på hvilke egenskaper betongen har enten i fersk eller herdet tilstand.


 17. Felix Kersten, Himmlers massør, var hovedkilde til bildet av rivalisering mellom de to topplederne i SS: Mens Himmler fremsto puslete, ubesluttsom og usikker, fremsto Heydrich som en arier av herdet stål.


 18. Germanerne hadde ikke fått en gullalder med letthet, men var blitt tøffe og herdet av besværligheter og undertrykkelse, kvaliteter som Tacitus så som å foretrekke framfor bløtheten til det siviliserte liv.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ herdes herding ››

Generell informasjon om "herdet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet herdet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "herdet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "herdet".