Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for henrettelsesmetode

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet henrettelsesmetode, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke henrettelsesmetode i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "henrettelsesmetode".

Henrettelsesmetode i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet henrettelsesmetode i en setning.


  1. Knusing med elefant har vært en anvendt henrettelsesmetode i mange deler av verden, både i vestlige og asiatiske riker.


  2. Den engelske sjømannen Robert Knox beskrev i 1681 en henrettelsesmetode han hadde sett mens han satt i fangenskap på Sri Lanka.


  3. Japan har ikke gjort noen nevneverdige endringer i sin henrettelsesmetode siden 1873, da en ny type galge ble produsert etter et mislykket hengingsforsøk.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ henrettelser henrettelsesmetoden ››

Generell informasjon om "henrettelsesmetode" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet henrettelsesmetode som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "henrettelsesmetode" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "henrettelsesmetode".