Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for henrettelser

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet henrettelser, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke henrettelser i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "henrettelser".

Henrettelser i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet henrettelser i en setning.


 1. Politiske henrettelser var ikke et ukjent fenomen i Europa.


 2. Det ble rapportert om ulovlige henrettelser av arresterte nazister.


 3. Andre indiske stater utførte også henrettelser ved hjelp av elefanter.


 4. Slike henrettelser ble ofte holdt offentlig, i den hensikt å avskrekke.


 5. Mange overlevde derimot janitsjarenes henrettelser, inkludert Karađorđe.


 6. Tidsnøden førte imidlertid til sikkerhetsbrudd, arrestasjoner og henrettelser.


 7. De tidligste opptegnelsene om slike henrettelser er datert tilbake til klassisk tid.


 8. Elefanter ble i stor grad brukt til henrettelser i Sørøst-Asia og på det indiske subkontinentet.


 9. Det totale antallet henrettelser som ble utført under hans 38-årige styre kom opp i flere tusener.


 10. I desember 1941 ble et permanent gasskammer med en kapasitet på 120 henrettelser om gangen, fullført.


 11. Han var trolig selv tilstede ved flere henrettelser og beskrev hendelsene som skrekkelige og skremmende.


 12. Ofte skjedde det i tilfeldige henrettelser av grupper av sivile, beordret av tyske offiserer på lavere nivå.


 13. Asiatiske elefanter ble brukt til å knuse, slite i stykker eller torturere fanger ved offentlige henrettelser.


 14. I krigsårene sendte Streicher-fans ham diverse fotografier av henrettelser og andre redselsgjerninger mot jøder.


 15. Ved siden av den rent militære bruken ble også elefanter brukt til henrettelser, spesielt i India og i Sørøst-Asia.


 16. Det britiske imperiets økende makt i regionen medførte at henrettelser med elefant gradvis avtok inntil de opphørte.


 17. De ni nummererte festningsanleggene rundt Kaunas ble brukt som konsentrasjonsleirer og til henrettelser og massegraver.


 18. Opposisjonelle kunne bli utsatt for trakassering, arrestasjoner, tortur, langvarige fengselsstraffer eller henrettelser.


 19. De siste tiårene har det vært fire henrettelser i snitt hvert år, med 0 og 15 som ytterpunkter i henholdsvis 2011 og 2008.


 20. Mellom en og to millioner kambodsjanere, av en befolkning på 8 millioner, døde ved henrettelser, overarbeid, sult og sykdom.


 21. Han er også blitt beskrevet som blodtørstig og ondskapsfull, som stor tilhenger av gladiatorkamper og henrettelser, og snarsint.


 22. Himmler erkjente at slike henrettelser ville være en hard belastning for soldatene, men fremholdt at det ikke var noe alternativ.


 23. Hun bøyde seg deretter i stående posisjon forover ettersom i henhold til franske henrettelser med sverd var det ikke behov for en blokk.


 24. I løpet av de neste fire årene skulle han reise til Tyskland og Østerrike 25 ganger for å utføre henrettelser på hele 200 krigsforbrytere.


 25. Andre tyske grep innbefattet forvisning, tvangsarbeid, tvungen verneplikt og internering, deportasjon til konsentrasjonsleire og henrettelser.


 26. En forfatter tidlig på 1800-tallet, Robert Kerr, berettet om hvordan kongen av Goa holdt bestemte elefanter for henrettelser av ugjerningsmenn.


 27. Asma Jahangir tjenestegjorde som FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser (1998–2004) og for religions- og trosfrihet (2004–2010).


 28. Mishandling og henrettelser av etniske tyskere var vanlig i alle deler av landet, etter hvert ble mishandlingen utført av leirvakter og soldater.


 29. Freden ble brutt da Qara Iskander overtok makten etter Qara Yosufs død i 1420, og det ble rapportert om store ødeleggelser, drap og henrettelser.


 30. Gjennom middelalderen ble henrettelser med elefant utført i flere vestasiatiske riker, som i Bysants, hos seldsjukkene, sasanidene og hos timuridene.


 31. Årsaken til at han ofte ble kalt Ivan den grusomme, var at han i omfattende grad brukte tortur, fangenskap og henrettelser mot sine politiske fiender.


 32. Rapporter om henrettelser av amerikanske soldater som ble tatt til fange av filippinerne, førte til hevnaksjoner ute av proporsjon fra amerikanske styrker.


 33. Siden da har flere og flere stater begynt å bruke Pentobarbital som eneste medikament ved henrettelser, blant annet Florida, Idaho, South Dakota, Texas og Washington.


 34. En fransk omreisende, François Bernier, som var vitne til slike henrettelser, gav uttrykk for sin misnøye med at keiseren fant fornøyelse i slike grusomme avstraffelser.


 35. Det var få henrettelser i Storbritannia i løpet av den første halvdelen av 1930-tallet og den første henrettelsen som Pierrepoint deltok på foregikk i Mountjoy fengselet i Dublin, den 29.


 36. Han var også ansvarlig for å gjennomgå ankene til dem som ble dømt som krigsforbrytere ved de revolusjonære domstolene, og for gjennomføringen av henrettelser av dem som var blitt dødsdømt.


 37. Romerne, karthagerne og de makedonske grekerne gjorde iblant bruk av elefanter til henrettelser, da de også gjorde bruk av krigselefanter til militære formål, mest kjent i tilfellet med Hannibal.


 38. Irske lokalmyndigheter og aviser som Irish Independent og The Irish Times krevde henrettelser av lederne, og fanger som ble fraktet til Frongoch interneringsleir i Wales ble spyttet på av sinte dublinere.


 39. Leirens økende antall fanger gjorde systemet for henrettelser lite kostnadseffektivt, og Mauthausen ble fra 1940 av en av få leirer i den vestlige delen av Hitlers imperium som brukte gass på regulær basis.


 40. Kim tillot bruk av tortur, dødsstraff, summariske henrettelser og standrett, og han bygde opp et system av konsentrasjonsleire etter mønster fra Josef Stalins Gulag-system og Adolf Hitlers tilintetgjørelsesleire.


 41. Dommen kom på bakgrunn henrettelser av minst 1500 innfødte sivilpersoner i det vestlige Borneo i 1944, og den dårlige behandlingen av 2000 nederlandske krigsfanger som ble holdt fanget av japanerne på Flores Island.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ henrettelsene henrettelsesmetode ››

Generell informasjon om "henrettelser" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet henrettelser som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "henrettelser" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "henrettelser".