Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for henrettelsene

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet henrettelsene, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke henrettelsene i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "henrettelsene".

Henrettelsene i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet henrettelsene i en setning.


 1. Det ble avtalt at Pierrepoint skulle utføre disse henrettelsene, og den 11.


 2. Skur til Skiver (det vil si skyteskiver) men stedet var kun oppført til henrettelsene.


 3. Himmler fikk sammen med Göring i oppdrag å utføre arrestasjoner og henrettelsene i Berlin.


 4. Når hun ankommer er Anakin ferdig med henrettelsene, og møter henne på landingsplattformen.


 5. Mens henrettelsene pågikk har vitner fortalt at det ble det gravd graver med store maskiner.


 6. Irving gjorde det dessuten klart at han anså de brutale henrettelsene av dem som fullt fortjent.


 7. Norske vakter var til stede, men visstnok var det bare tyske mannskaper som stod for henrettelsene.


 8. Amerikanske myndigheter visste om henrettelsene, men vant ikke gehør med sin formaning om å stanse.


 9. Da jeg kom ut, var tyskerne allerede begynt med henrettelsene, og en gutt i 13-årsalderen stod for tur.


 10. Fischer-Schweder insisterte på at hans ordinære politifolk skulle stå for vakthold og utføre henrettelsene.


 11. Medlemmene av Einsatzkommandoene fikk vite om oppdraget først da var ute i felten og kort tid før henrettelsene.


 12. Melkestreiken over melkerasjoner i september førte til arrestasjoner og henrettelsene av Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm.


 13. Ofte var han selv til stede under henrettelsene og viste seg nådeløs overfor den menneskelige lidelsen han utsatte andre for.


 14. Massakren har fått sitt navn etter grensebyen Bleiburg, hvor de fleste tvangsutsendelsene og de første henrettelsene fant sted.


 15. I juli og august 1941 ble 6033 jøder henrettet i det sjette og det syvende fortet, deretter fant henrettelsene sted i det niende.


 16. Muravjev gikk under klengenavnet Korikas eller Wieszaciel (Bøddelen) av byens innbyggere på grunn av alle henrettelsene han beordret.


 17. Et vitne som overlevde ved å late som han var død, har beskrevet at General Mladić ankom i en rød bil og fulgte noen av henrettelsene.


 18. Regjeringen spredte fotografier av henrettelsene for på den måten å skremme opprørerne til underkastelse, men bildene virket tvert imot oppflammende.


 19. Massakrene utenfor storbyene foregikk som regel ved at åtte-ti tyske SS-menn reiste rundt sammen med opp til 200 bevæpnede litauere som sto for henrettelsene.


 20. Mange av jødene i Gargždai hadde flyktet fra Memel etter den tyske annektering og var i flere tilfeller gamle bekjente av politimennene som utførte henrettelsene.


 21. De første 2 000 henrettelsene, i all hovedsak av sympatisører av Sør-Koreas arbeiderparti, ble beordret av president Rhee og forsvarsminister Shin Sung-mo ved krigsutbruddet.


 22. Statspolitiet i Tilsit hadde ikke nok mannskap til å gjennomføre henrettelsene og politisjefen i Memel, Bernhard Fischer-Schweder, sendte etter forespørsel en tropp på 25 mann.


 23. Fischer-Schweder, Böhme og den lokale partilederen var tilskuere til henrettelsene, og Fischer-Schweder skal ha forklart at han måtte bistå fordi Stapo og sikkerhetspolitiet hadde for lite folk.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ henrettelsen henrettelser ››

Generell informasjon om "henrettelsene" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet henrettelsene som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "henrettelsene" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "henrettelsene".