Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for helsesektoren

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet helsesektoren, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke helsesektoren i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "helsesektoren".

Helsesektoren i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet helsesektoren i en setning.


  1. Mellom 2009 og 2012 ble det registrert rundt 800 flere sysselsatte innenfor helsesektoren.


  2. Gjennom årene har flere og flere yrker fått et økende innslag av teknologi, blant annet i helsesektoren.


  3. Ifølge SCImago Institutions Rankings 2019 er Inserm rangert som den nest beste forskningsinstitusjonen i helsesektoren (bak NIH), og den 22.


  4. I 2008 begynte hun å arbeide i helsesektoren med temaet minoritetshelse, og hun ledet arbeidet med likeverd og mangfold på Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ helseråd helsesenter ››

Generell informasjon om "helsesektoren" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet helsesektoren som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "helsesektoren" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "helsesektoren".