Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for helleristning

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet helleristning, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke helleristning i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "helleristning". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av helleristning kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: helleristningene, helleristningsfelt og helleristningsfigurer. Hvis du klikker på bøyningen av helleristning som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Helleristning i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet helleristning i en setning.


  1. Logoen var utformet som en helleristning av et skip, med bokstavene NR i runestil over dette.


  2. Motivene var: helleristning (NK 517); fisk og aks (NK 518); båtmannsknop (NK 520); stavkirke og nordlys (NK 526).

Helleristningene i en setning

Helleristningene er en bøyningsform av helleristning, nedenfor finner du eksempelsetninger for helleristningene.


  1. Av nasjonal og internasjonal betydning er helleristningene fra andre til fjerde årtusen f.Kr.


  2. Heyerdahl besøkte Aserbajdsjan fire ganger i 1981, 1994 , 1999 og 2000 Han hadde lenge vært fascinert av helleristningene som kunne dateres tilbake til ca 8–7 årtusener f.Kr.


  3. Våpenet ble gitt følgende begrunnelse: Motivet symboliserer fjordkultur fra tidligere historiske tider og fram til i dag fra flatfisk på helleristningene i Kvennavika, til det tradisjonsrike flyndrefisket i Børgin.

Helleristningsfelt i en setning

Helleristningsfelt er en bøyningsform av helleristning, nedenfor finner du eksempelsetninger for helleristningsfelt.


  1. Særlig er helleristningene i Hegra velkjente, men det finnes helleristningsfelt fra steinalderen i alle de fire kommunedelene, Stjørdal, Lånke, Hegra, og Skatval.

Helleristningsfigurer i en setning

Helleristningsfigurer er en bøyningsform av helleristning, nedenfor finner du eksempelsetninger for helleristningsfigurer.


  1. Personlige guder kan imidlertid ha oppstått allerede i bronsealderen, om de ikke har eksistert før, for enkelte helleristningsfigurer og bronsebilder som kan forestille slike.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ heller helleristninger ››

Generell informasjon om "helleristning" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet helleristning som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "helleristning" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "helleristning".