Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for havvannets

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet havvannets, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke havvannets i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "havvannets".

Havvannets i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet havvannets i en setning.


  1. I en avstand av 1,5 kilometer fra tidevannssonen er brakkvannslaget 5–6 meter tykt og har en salinitet på 28 PSU, altså nært det øvrige havvannets nivå.


  2. Overflaten lå bare 30,5 meter over havflaten, hvilket var 3,5 meter lavere enn prognosene fra starten av 1990-tallet, og vannet hadde et saltinnhold på rundt 2,4 ganger havvannets.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ havvannet havørn ››

Generell informasjon om "havvannets" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet havvannets som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "havvannets" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "havvannets".