Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for grenseverdi

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet grenseverdi, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke grenseverdi i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "grenseverdi". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av grenseverdi kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: grenseverdien og grenseverdiene. Hvis du klikker på bøyningen av grenseverdi som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Grenseverdi i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet grenseverdi i en setning.


  1. Denne kraftvirkningen har derfor ingen slik klar grenseverdi.


  2. På grunn av usikkerhet har det ikke blitt fastsatt en slik grenseverdi for l-karvon.


  3. Likevel er hundretusenvis av asteroider kjent, og det totale antallet anslås å være millioner eller mer, avhengig av nedre grenseverdi.

Grenseverdien i en setning

Grenseverdien er en bøyningsform av grenseverdi, nedenfor finner du eksempelsetninger for grenseverdien.


  1. Studier tyder på at denne grenseverdien er over 2 °C økning av den globale gjennomsnittlige temperatur, men mindre enn 4 °C.


  2. Han etablerte en sammenheng mellom forbrenning av fossile brensler, og den naturlige grenseverdien for karbon i karbonsyklusen.


  3. Siden funksjonen er definert for alle |x| < 1, kan man likevel ta grenseverdien når x går mot 1, og dette er definisjonen av den abelske summen:.

Grenseverdiene i en setning

Grenseverdiene er en bøyningsform av grenseverdi, nedenfor finner du eksempelsetninger for grenseverdiene.


  1. Forskere omtaler vippepunkter som kjente ukjente (engelsk known unknowns), fordi store endringer kan inntreffe om de passeres, men at grenseverdiene for at dette skal skje er usikre.


  2. Vurderinger gjort av Statens strålevern viser at antenner for det nye nødnettet plassert på master, hustak eller fasader normalt ikke vil utsette publikum for nivåer som overstiger grenseverdiene for stråling.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ grensevakter grenseverdier ››

Generell informasjon om "grenseverdi" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet grenseverdi som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "grenseverdi" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "grenseverdi".