Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for gjenoppført

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet gjenoppført, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke gjenoppført i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "gjenoppført".

Gjenoppført i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet gjenoppført i en setning.


  1. Våpenhusene ble gjenoppført i bindingsverk, i samme stil som før brannen.


  2. Gjenoppbyggingen startet i 1948, og kirken ble den første historiske bygning i Frankfurt som ble gjenoppført.


  3. Benhuset ble gjenoppført etter hver brann, før det til slutt ble revet i 1743 og beinrestene lagt i en felles grav.


  4. Katedralen i Orléans ble ødelagt under religionskrigene på slutten av 1500-tallet, og ble gjenoppført i flere etapper fram til 1829.


  5. Endel av stolene ble gjenoppført etter brannen i 1681, men det var først etter brannen i 1708 at det ble virkelig fart i utbyggingen.


  6. Mens både Levanger og Namsos fikk gjenoppført sin tradisjonelle trehusbebyggelse, ble Steinkjer gjenreist i en tidstypisk jugendstil.


  7. Gjerdet rundt Empirekvartalet langs Akersgata og Hospitalsgata ble gjenoppført i Universitetshagen mot Frederiks gate og Kristian IVs gate.


  8. Kirkebasaren ble i 2005 revet på grunn av omfattende skader og gjenoppført med de opprinnelige detaljer i hugget naturstein og teglstein murt med kalkmørtel.


  9. I forbindelse med byggingen av Hovedbanegården og Boulevardbanen ble monumentet tatt ned i 1909–10 og gjenoppført 5,3 meter øst for sin opprinnelige plassering.


  10. Etter at det hadde blitt gjenoppført nær Amesbury, forteller Geoffrey videre hvordan først Ambrosius Aurelianus, seinere Uther Pendragon, og tilslutt Konstantin III, ble begravd innenfor ringen av stein.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ gjenoppføringen gjenopphentingen ››

Generell informasjon om "gjenoppført" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet gjenoppført som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "gjenoppført" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "gjenoppført".