Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for forstedet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet forstedet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke forstedet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "forstedet".

Forstedet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet forstedet i en setning.


  1. I 1959 kjøpte Eichmann et landområde i Calle Garibaldi i forstedet Bancalari nær San Fernando de la Buena Vista.


  2. I 1959 kjøpte Eichmann et landområde i Calle Garibaldi i forstedet Bancalari nær San Fernando de la Buena Vista der Eichmann bygget et hus som familien tok i bruk i 1960.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann, https://no.wikipedia.org/wiki/Rettssaken_mot_Adolf_Eichmann

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ forsteder forsteinet ››

Generell informasjon om "forstedet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet forstedet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "forstedet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "forstedet".