Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for forretningsreiser

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet forretningsreiser, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke forretningsreiser i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "forretningsreiser".

Forretningsreiser i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet forretningsreiser i en setning.


  1. Dette arbeidet førte til mange forretningsreiser, også under andre verdenskrig.


  2. Dette gjør at Bodø egner seg både for inn- og utpendling og for forretningsreiser.


  3. I 1674 foretok Vermeer flere forretningsreiser på vegne av Maria Thins; først til Gouda og senere til Amsterdam.


  4. Wegner bodde etterhvert langt unna verket og tilbrakte mye tid på forretningsreiser, men besøkte verket regelmessig.


  5. Han bygde handelsrelasjoner internasjonalt gjennom hyppige forretningsreiser til særlig Europa og USA, men også til mange andre land i verden.


  6. Han ønsket etter hvert å etablere seg i Tyskland som han så som mulighetenes land, og allerede før første verdenskrig var han på forretningsreiser til keiserriket.


  7. Han var en vel ansett og respektert forretningsmann både innenfor og utenfor Norges grenser, og gjennom en rekke forretningsreiser rundt omkring i Europa skaffet han seg mange personlige venner som han beholdt livet ut.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Klaus_Bonhoeffer, https://no.wikipedia.org/wiki/Bodø, https://no.wikipedia.org/wiki/Johannes_Vermeer, https://no.wikipedia.org/wiki/Blaafarveværket, https://no.wikipedia.org/wiki/Kavli, https://no.wikipedia.org/wiki/Per_Imerslund, https://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Gulbranssen

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ forretningsreisende forretningsskikk ››

Generell informasjon om "forretningsreiser" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet forretningsreiser som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "forretningsreiser" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "forretningsreiser".