Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for formuesskatt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet formuesskatt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke formuesskatt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "formuesskatt". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av formuesskatt kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: formuesskatten og formuesskatter. Hvis du klikker på bøyningen av formuesskatt som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Formuesskatt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet formuesskatt i en setning.


 1. Typiske direkte skatter er inntektsskatt og formuesskatt.


 2. Det gikk inn for høyere skatt på høytlønnede og innføring av formuesskatt.


 3. I 1892 ble det derfor innført en progressiv inntekts- og formuesskatt til staten.


 4. Regjeringen har redusert utgiftene, fjernet prissubsidier og innført formuesskatt.


 5. I 1860 kom 55 % av skatteinntektene fra direkte skatter, hvorav landskatt, formuesskatt og koppskatt var viktigst.


 6. Konstantin innførte imidlertid en tilleggsskatt, khrysargyron, på handel og håndverk i form av både person- og formuesskatt.


 7. Fordelingen mellom sparing og konsum vil også avgjøre hvordan for eksempel fordelingen mellom formuesskatt og inntektsskatt blir.


 8. SMB Norge har vært blant de tydeligste pådriverne for endringer i sykelønnsordningen og reduksjon i formuesskatt på arbeidende kapital.


 9. I 1519 ble det i Rogaland utliknet en straffeskatt for opprøret mot tomarks-skatten, og 1521 ble det innkrevd en ekstra 10 % formuesskatt.


 10. Inntektsskattene ble redusert til 18 % (fra rundt 50 % på begynnelsen av tiåret), arveavgiften ble sterkt redusert og formuesskatt avskaffet.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt, https://no.wikipedia.org/wiki/Forbundsdagsvalget_i_Tyskland_2013, https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Kirgisistan, https://no.wikipedia.org/wiki/Storfyrstedømmet_Finland, https://no.wikipedia.org/wiki/Statsbudsjettet, https://no.wikipedia.org/wiki/SMB_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Orm_Erikson, https://no.wikipedia.org/wiki/Islands_historie

Formuesskatten i en setning

Formuesskatten er en bøyningsform av formuesskatt, nedenfor finner du eksempelsetninger for formuesskatten.


 1. Alle personlige skattytere er skattepliktige for nettoformue over innslagspunktet for formuesskatten.


 2. Skattesystemet ble kraftig endret utover århundret ved at landskatten ble senket og formuesskatten fjernet, slik at de direkte skattene i 1913 bare stod for 6 % av skatteinntektene.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Storfyrstedømmet_Finland

Formuesskatter i en setning

Formuesskatter er en bøyningsform av formuesskatt, nedenfor finner du eksempelsetninger for formuesskatter.


 1. Det ble innført formuesskatter, skatt på ildsteder, på kveg, korn- og fleskeytelser og tvangsleveranser av høy, halm, havre og hester til rytteriet.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1660–1814)

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ formuesposter formula ››

Generell informasjon om "formuesskatt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet formuesskatt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "formuesskatt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "formuesskatt".