Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for forehavende

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet forehavende, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke forehavende i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "forehavende". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av forehavende kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: forehavender. Hvis du klikker på bøyningen av forehavende som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Forehavende i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet forehavende i en setning.


  1. Taipingstyrkene bestemte seg etterhvert for å oppgi sitt forehavende.


  2. Sitt opprinnelige forehavende å bli kjøpmann måtte han oppgi av helsegrunner.


  3. Småfyrstene forente nå sine krefter og Luther oppmuntret dem i deres forehavende å slå ned opprøret.


  4. Men småfyrstene forente nå sine krefter og Luther oppmuntret dem i deres forehavende å slå ned opprøret.


  5. Ombyggingen av hovedstaden og fjerningen av det som kunne minne om det forrige regime var et høyt prioritert forehavende for det kinesiske kommunistpartiet.


  6. De begynte med å dele ut flyveblader som forklarte deres forehavende om å utvikle og styrke sosialismen, navngav mistenkte kontrarevolusjonære og sammenkalte til folkemøter på veggaviser og oppslagstavler.

Forehavender i en setning

Forehavender er en bøyningsform av forehavende, nedenfor finner du eksempelsetninger for forehavender.


  1. Franskmennene ville dermed trekke oppmerksomheten bort fra deres egne forehavender i Indokina og Siam.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ foregått foreign ››

Generell informasjon om "forehavende" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet forehavende som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "forehavende" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "forehavende".