Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for flybesetninger

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet flybesetninger, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke flybesetninger i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "flybesetninger".

Flybesetninger i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet flybesetninger i en setning.


  1. Den japanske marinen hadde 2 000 flybesetninger kvalifisert for hangarskip ved starten på krigen i Stillehavet.


  2. Både USA og Japan intensiverte trening av flybesetninger, men amerikanerne hadde et mer effektivt rotasjonssystem for flyvere.


  3. Noen forfattere har hevdet at store tap i hangarskip og erfarne flybesetninger ved Midway førte til en varig svekkelse av den japanske marinen.


  4. Parshall og Tully mener at de store tapene i erfarne flybesetninger (110, rett under 25 % av totalt antall flybesetninger på de fire hangarskipene) ikke var ødeleggende for den japanske marinens flystyrker i sin helhet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ flybesetningen flybesøk ››

Generell informasjon om "flybesetninger" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet flybesetninger som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "flybesetninger" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "flybesetninger".