Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for flybensin

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet flybensin, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke flybensin i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "flybensin". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av flybensin kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: flybensinlageret. Hvis du klikker på bøyningen av flybensin som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Flybensin i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet flybensin i en setning.


  1. I krigsårene ble produksjonen på raffineriet innrettet mot flybensin.


  2. Cleanskipene frakter raffinerte, hvite produkter som bensin, flybensin, parafin.


  3. Mangelen på flybensin var særlig kritisk, og Luftwaffe var også hemmet av mangel på erfarne flyvere pga.


  4. Raffineriene inngår i selskapet Raffinerie Heide med 500 ansatte, og produserer 4,5 millioner tonn diesel, fyringsolje, flybensin og kjemiske produkter årlig.


  5. Anlegget produserte produkter som drivstoff (blant annet flytende petroleumsgass, bensin, flybensin, diesel og bunkersolje), polymerer, petrokjemiske råstoff og asfalt, samt ulike typer smøreolje.

Flybensinlageret i en setning

Flybensinlageret er en bøyningsform av flybensin, nedenfor finner du eksempelsetninger for flybensinlageret.


  1. I tyske lagre i 1941, i 2008 hos nabofirmaet IMC Diving nær flybensinlageret, og i 2019 på nytt hos IMC Diving.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ flybaser flybesetningen ››

Generell informasjon om "flybensin" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet flybensin som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "flybensin" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "flybensin".