Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for fasthet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet fasthet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke fasthet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "fasthet".

Fasthet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet fasthet i en setning.


  1. Når vi snakker om betongens fasthet mener vi trykkfasthet.


  2. De to nye vitenskaper var materialers fasthet og bruddstyrke, og bevegelseslære.


  3. De røyter middels meget, har et godt buet bryst, og gir vanligvis et inntrykk av fasthet og tillit.


  4. På andre områder ble Rhodes politikk overfor de innfødte preget av en kombinasjon av omsorg og fasthet.


  5. Norsk Standard NS-EN 206-1 klassifiserer betong etter de to viktigste egenskapene til materialet: fasthet og bestandighet.


  6. Telford Taylor holdt avslutningsinnlegget fra påtalemakten og Taylor ba bare om fasthet og ikke ettergivenhet for en slik forbrytelse.


  7. Han var opptatt av å ordne bebyggelsen, som efter sin natur vil fremtræ med en viss monumentalitet, slik at man oppnådde en fasthet og harmonisk sammenhæng.


  8. Den konservative biskopens fasthet mot nazismens kirke- og rasepolitikk samt eutanasiprogram gjorde at han fikk tilnavnet Der Löwe von Münster (Münsters løve) på folkemunne.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ fastfrosset fastheten ››

Generell informasjon om "fasthet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet fasthet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "fasthet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "fasthet".