Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for erstatninger

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet erstatninger, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke erstatninger i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "erstatninger".

Erstatninger i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet erstatninger i en setning.


 1. Den ungarske staten har fokusert på å yte erstatninger til ofre for kommunistregimet.


 2. Begge krevde store erstatninger (som aldri ble betalt) og okkuperte Paraguay til 1876.


 3. Slike erstatninger ble utmålt etter andre regler, og var ikke politisk kontroversielle.


 4. Beplantning langs gater og gang- og sykkelveier pekes på som erstatninger for å skape grønne forbindelser (side 47).


 5. Kvinner gikk som regel alltid til den islamske retten, da denne oftere tok parti for kvinner og gav dem mer rettferdige erstatninger.


 6. Røa har en av de mest stabile spillergruppene, med få utskiftninger av spillere med unntak av erstatninger av spillere som legger opp.


 7. Der ble Claims Conference stiftet, for å kunne å forhandle med Tyskland om erstatninger, på vegne av jødedommen i utlandet, og sammen med Israel.


 8. Han krevde en rekke erstatninger fra Japan, deriblant i form av en 40 års tilbakebetaling for koreanske arbeidere som ble utnyttet av japanske selskaper.


 9. I januar 1790 ble begge dømt til å betale store erstatninger, men de anket og ved behandling i Høyesterett fikk begge embedene tilbake og bøtene ble redusert.


 10. Utstyr og forsyninger som hadde blitt sendt til Cape Town måtte avskrives, men Shackleton håpet åpenbart på at erstatninger kunne skaffes tilveie på Sør-Georgia.


 11. Tysklands synspunkt at disse gjeldsforhandlingene satte rammer for hva som kunne bevilges i erstatninger til jødene, møtte imidlertid ingen forståelse på jødisk side.


 12. Som overrettssakfører og dispasjør ble han tidlig kjent som en av de fremste ekspertene innen fastsettelse av erstatninger, både for skipenes verdi og av selve fraktegodset.


 13. Grunnen til at Marshallplanen ikke fikk så stor innvirkning på Tyskland var at de måtte betale erstatninger til de allierte for kostnaden for okkupasjonen som var på 2,4 milliarder dollar hvert år.


 14. Blodhevn var vanlig i det meste av sagatiden, og var gjengangertema ved de forskjellige tingstedene, der en noen ganger klarte å bilegge konfliktene ved å pålegge erstatninger som alle kunne se var sviende.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ erstatningen erstatningsansvar ››

Generell informasjon om "erstatninger" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet erstatninger som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "erstatninger" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "erstatninger".