Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for enekongedømme

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet enekongedømme, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke enekongedømme i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "enekongedømme". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av enekongedømme kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: enekongedømmet. Hvis du klikker på bøyningen av enekongedømme som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Enekongedømme i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet enekongedømme i en setning.


  1. Med Håkon Håkonssons enekongedømme ble den norske gullalderen innledet.


  2. Etter slaget på Re trodde Magnus Erlingsson at hans enekongedømme var sikret.


  3. Vilkårene for enekongedømme var rett og slett at birkebeinerkongen også ble akseptert av baglerne.


  4. Håkon Håkonsson (1204–63) skapte det riksomfattende enekongedømme da borgerkrigene ble avsluttet i 1240.

Enekongedømmet i en setning

Enekongedømmet er en bøyningsform av enekongedømme, nedenfor finner du eksempelsetninger for enekongedømmet.


  1. Mer fredelige tider og mektigere aristokrati førte til fastere strukturer rundt enekongedømmet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ enekonge ener ››

Generell informasjon om "enekongedømme" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet enekongedømme som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "enekongedømme" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "enekongedømme".