Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for emergy

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet emergy, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke emergy i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "emergy".

Emergy i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet emergy i en setning.


  1. Scienceman, ideene til emergy, som en bestemt bruk av begrepet medgått energi.


  2. Noen mener at begrepet emergy, i noen sammenhenger kort kan definert som energiminne.


  3. Enheten for emergy (tidligere tilgjengelige energibruk) er emjoule, som skiller seg fra joule i form av tilgjengelig energi nå.


  4. Han utviklet begrepet emergy eller legemliggjort energi for å betegne mengden energi av ett slag som kreves direkte eller indirekte for å produsere en tjeneste eller et produkt.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Howard_T._Odum

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ embryonisk emerita ››

Generell informasjon om "emergy" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet emergy som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "emergy" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "emergy".