Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for embryonisk

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet embryonisk, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke embryonisk i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "embryonisk". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av embryonisk kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: embryoniske. Hvis du klikker på bøyningen av embryonisk som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Embryonisk i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet embryonisk i en setning.


  1. Binna går normalt drektig i omkring 8 måneder (fangenskap), men også brillebjørnbinner har såkalt embryonisk diapause og kan utsette selve graviditeten med flere måneder.


  2. Det er dokumentert at alle artene har såkalt embryonisk diapause (en pause i utviklingen), hvilket betyr at binna selv kan bestemme om og når det befruktede egget skal plasseres i livmoren.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Brillebjørn, https://no.wikipedia.org/wiki/Bjørnefamilien

Embryoniske i en setning

Embryoniske er en bøyningsform av embryonisk, nedenfor finner du eksempelsetninger for embryoniske.


  1. I den embryoniske perioden vil alle de større organsystemer dannes.


  2. De første åtte ukene av første trimester, hvor det snakkes om fosteranlegg eller embryoner, kalles også for "den embryoniske periode".


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Svangerskap

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ embryonalt emergy ››

Generell informasjon om "embryonisk" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet embryonisk som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "embryonisk" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "embryonisk".