Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for eliter

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet eliter, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke eliter i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "eliter".

Eliter i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet eliter i en setning.


 1. De germanske eliter var arianere, de erobrede folkeslag forble katolikker.


 2. Norske eliter utgjør bredere grupper der tenkning og handling er likeartet.


 3. Sosialhistorikere pleide i sine analyser å tone ned fokuset på politikk på topp-planet og eliter.


 4. Vilfredo Pareto og Gaetano Mosca var blant de første som tok for seg studiet av politiske eliter.


 5. De fleste sosialdemokrater ble tvunget til å alliere seg med de gamle eliter, for å forhindre et truende rådsdiktatur.


 6. Politisk sosiologi vil også studere politisk representasjon og i forlengelsen av dette, elitedannelse og politiske eliter.


 7. Lederskapet i MSPD stolte likevel på lojaliteten til de gamle eliter og manglet tiltro til de spontane massebevegelser i revolusjonens første uker.


 8. Historiografien, som ble utviklet på 1900-tallet, ledet av forfattere som Joseph Vogt, så slaveriet som en forutsettlse for etableringen av eliter.


 9. Også Heinrich August Winkler (1938–) har påpekt at sosialdemokratene var avhengige å samarbeide med de gamle eliter, men at de gikk alt for langt i så måte.


 10. I samme periode ble Hitler invitert av industrielle og finansielle eliter for å holde presentasjoner hvor han uttrykte sitt hat for arbeiderbevegelsen, sosialismen og demokratiet.


 11. Selv om stater erstattet tidligere slektsbasert lojalitet og identitet, ble statenes styrende eliter paradoksalt nok rekruttert nettopp utfra tilhørighet til visse slekter eller familier ("kongefamilier").

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ elitens elitesatsingen ››

Generell informasjon om "eliter" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet eliter som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "eliter" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "eliter".