Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for eksponenter

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet eksponenter, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke eksponenter i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "eksponenter".

Eksponenter i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet eksponenter i en setning.


  1. Viktige eksponenter var Horkheimer og Theodor W.


  2. Dermed lyktes han å bevise at binomialformelen også er gyldig for komplekse eksponenter.


  3. Viktige musikalske eksponenter for denne subkulturen var på 1960-tallet grupper som Small Faces, Kinks og The Who.


  4. Die Freien var eksponenter for en bevegelse han allerede hadde stiftet litt bekjentskap med mens han studerte i Bonn.


  5. En rekke andre britiske kunstnere som ikke var medlemmer av selve broderskapet regnes også for eksponenter for retningen.


  6. Deres forbindelseslinjer til hverandre og deres geografiske utbredelse drøftes, og de viktigere eksponenter for alle skoleretningene evalueres.


  7. De enkleste slike funksjoner er lukkede formler, som kan uttrykkes ved sammensetning av enkle funksjoner som fakulteter, eksponenter og så videre.


  8. Sacco og Vanzetti var kjent for styresmaktene som anarkistar, fagforeningsforkjempere og krigsmotstandere, - typiske eksponenter for The Red Scare.


  9. De siste var eksponenter for det som er blitt kjent som utopisk sosialisme, en retning innen tidligsosialismen som fortsatt var sterk i engelske fagforeningskretser.


  10. Bob Wills og hans Texas Playboys var ledende eksponenter for western swing, som kombinerte countrysang og steelgitar med innflytelse fra storbandjazz og blåsere; Wills’ musikk ble meget populære.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ eksponenten eksponentiell ››

Generell informasjon om "eksponenter" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet eksponenter som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "eksponenter" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "eksponenter".