Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for eklektisk

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet eklektisk, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke eklektisk i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "eklektisk". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av eklektisk kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: eklektiske. Hvis du klikker på bøyningen av eklektisk som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Eklektisk i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet eklektisk i en setning.


  1. Gaten er ellers rik på representative mursteinshus i art nouveau og eklektisk stil fra det 19.


  2. Kunstterapi, offisielt kalt billedterapi i Skandinavia, er et eklektisk samlebegrep for et stort terapeutisk fagfelt.


  3. En mer utbredt, praktisk eklektisk tilnærming kalt psykodynamisk psykoterapi, er løst basert på psykoanalysen og har et sosialt og mellommenneskelig fokus.


  4. Pico de Mirandola utviklet et eklektisk og esoterisk læresystem, som kanskje ikke hadde den helt store interne konsistens, som blant annet var preget av hans fascinasjon av kabbalisme.


  5. Postmoderne arkitektur kan inndeles i tre faser: I den første fasen er den pluralistisk, så inntrer en eklektisk periode før postmodernismen blir mer klassisistisk rundt midten av 1980-tallet.

Eklektiske i en setning

Eklektiske er en bøyningsform av eklektisk, nedenfor finner du eksempelsetninger for eklektiske.


  1. Osvaldo Golijov anerkjenner Piazzolla som sin kanskje viktigste inspirasjonskilde til sine globalt orienterte, eklektiske komposisjoner for klassiske utøvere og klezmer-musikere.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ ekkolokalisering ekliptikken ››

Generell informasjon om "eklektisk" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet eklektisk som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "eklektisk" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "eklektisk".