Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for dronninger

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet dronninger, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke dronninger i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "dronninger".

Dronninger i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet dronninger i en setning.


 1. Bare dronninger og arbeidere hos humler har stikkebrodd.


 2. Om våren kan man ofte se dronninger som er helt besatt av midd.


 3. Senere kommer som regel nye dronninger litt før det kommer hanner.


 4. Arbeiderne returnerer til bolet, men dronninger og hanner stikker av.


 5. I noen tilfelle kan faktisk to dronninger av to nærstående arter gå sammen.


 6. Humlenes størrelse kan variere fra ørsmå arbeidere til kjempestore dronninger.


 7. Hos stokkmaur og jordmaur kan to dronninger gå sammen om å danne et nytt samfunn.


 8. Eggene legges av en eller, hos noen arter, flere fruktbare hunner eller dronninger.


 9. Som hos feks honningbier og stikkeveps har bare dronninger og arbeidere stikkebrodd.


 10. Hos gjøkhumlene er det kun dronninger og hanner, og gjøkhumlearbeidere forekommer ikke.


 11. Mange dronninger blir spist av rovdyr før bolet er blitt etablert med utvokste arbeidere.


 12. De valgte to dronninger, en til å administrere interne forhold og en med ansvar for å forsvare stammen.


 13. Et år senere spilte Charlotte Lintott Katarina i David Starkeys dokumentarserie om Henriks seks dronninger.


 14. I 2001 spilte Michelle Abrahams dronning Katarina i David Starkeys fjernsynsdokumentar om kong Henriks dronninger.


 15. I Norge har man derfor etablert egen produksjon av humlebol basert på innfangede Bombus terrestris dronninger i Norge.


 16. Disse humlene danner eusosiale samfunn med flere kaster, dronninger, arbeidere og hanner som har forskjellige oppgaver.


 17. Det er også sentralt for samfunnet at dronningen utskiller et feromon som hindrer arbeiderne i å oppfostre nye dronninger.


 18. Nye dronninger kommer gjerne tilbake en 5-6 dager og spiser mest mulig pollen og nektar for å bygge opp fettreservene som skal brukes under overvintingen.


 19. De aller fleste av de tidligste norske kongene fant sine dronninger gjennom nordiske allianser, og det er sannsynlig at det var disse alliansene som ga Harald og Eirik den nødvendige makten.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ dronningen dronningmor ››

Generell informasjon om "dronninger" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet dronninger som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "dronninger" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "dronninger".