Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for dronningen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet dronningen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke dronningen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "dronningen". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av dronningen kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: dronningene og dronningens. Hvis du klikker på bøyningen av dronningen som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Dronningen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet dronningen i en setning.


 1. Enda verre var hans forhold til dronningen.


 2. Struensees tilståelse ble forevist dronningen.


 3. Ripley brenner opp eggene og får dronningen etter seg.


 4. Den egyptiske dronningen bodde i et av Cæsars landssteder.


 5. Den svenske dronningen Yrsa ga dem en stor hær ledet av Vogg.


 6. I 1564 opprettet dronningen jarledømmet Leicester for Dudley.


 7. Den svenske dronningen Benedicta Ebbesdatter ble født i Knardrup.


 8. Klarer hun å drepe dronningen, tar hun over og starter eggleggingen.


 9. Utenfor ga han ordre om at dronningen skulle arresteres for kjetteri.


 10. Spesielt skapte de stor misnøye hos dronningen, Isabella av Frankrike.


 11. Struensee og dronningen var på maskeball ved hoffet og ante ikke uråd.


 12. Bourbon refererte senere til Anne Boleyn som dronningen som Gud elsker.


 13. Godoy og dronningen gikk så inn for å omgjøre reformene til Floridablanca.


 14. Hannene (dronene) oppsøker dronningen for å pare seg på bakken, ved bolet.


 15. Dokumentaren Lady Arbuthnott: dronningen av Sunndal ble vist på NRK i 1999.


 16. Våren 1559 var det åpenbart at dronningen var forelsket i den gifte Dudley.


 17. I mars følte dronningen seg syk og følte en stabil og vedvarende melankoli.


 18. Hos arter med lite antall individer i maurtuen er dronningen ofte vingeløs.


 19. Ministerne og statssekretærene i den nye regjeringen beediges av dronningen.


 20. Scenene med dronningen og dyret er på samme tid fascinerende og frastøtende.


 21. I juni 1144 besøkte kongen og dronningen den nybygde katedralen i Saint-Denis.


 22. Det var den andre OL som dronningen hadde åpnet, den første i 1976 i Montréal.


 23. I 1911 reiste kongen og dronningen til India på grunn av Delhi-durbaren den 12.


 24. Mens de er i ferd med å krysse broen, kommer dronningen som hersker over slottet.


 25. Den unge dronningen var øyensynlig mer enn hva ektemannen, og kirken, kunne tåle.


 26. Dersom den lykkes og arbeiderne tar over matsankingen, forblir dronningen i bolet.


 27. Både dronningen og hennes fire kvinnelige hjelpere er etterkommere etter amasonene.


 28. På soverommet til dronningen utspiller det seg en krangel mellom Hamlet og Gjertrud.


 29. Imidlertid døde dronningen av barselfeber ti dager senere, og Henrik VIII sørget tungt.


 30. Dette kunne bare skje dersom forholdet mellom Struensee og dronningen kom frem i lyset.


 31. Prinsen av Wales skrev i et brev til sin sønn at dronningen hadde blitt nokså bekymret.


 32. Tre dager etter at Georg ble konge tildelte han sin kone, dronningen, Hosebåndsordenen.


 33. Det viser seg at dronningen planlegger å bruke Yordas kropp for å forlenge sitt eget liv.


 34. Hos enkelte arter danner dronningen et nytt samfunn alene, som hos jordmaur og stokkmaur.


 35. Da man åpnet beholderen, inneholdt den bare søle; det var alt som var igjen av dronningen.


 36. Det må presiseres at man bør være forsiktig med å gå ut med dronningen så tidlig i partiet.


 37. Samtidig ble kongen og dronningen vekket og underrettet om utenriksministerens henvendelse.


 38. Som hos de sosiale humlene er det bare dronningen (den kjønnsmodne hunnen) som overvintrer.


 39. Ico dreper dronningen med det magiske sverdet, men etter det begynner slottet å rase sammen.


 40. Dyr og tjenere står foran, og har større plass i komposisjonen enn kongen og dronningen selv.


 41. Selv om Swift var anglikaner, ble andre anglikanere opprørte, og dronningen tilgav ham aldri.


 42. Etterlatt forsvarsløs, er den røde kongen et enkelt bytte for den nådeløse svarte dronningen.


 43. Karl IV var notorisk uinteressert i politikk, og overlot styret til dronningen, Maria Louisa.


 44. De eide lite som kom direkte fra dronningen, som aldri var en større beskytter av kunstartene.


 45. Flere pamfletter sirkulerte rundt i London og gjorde narr av rettssaken og støttet dronningen.


 46. En rekke dokumenter, datert til 2400 f.Kr., beskriver landområdene eid av kongen og dronningen.


 47. Tacitus forteller at den keltiske dronningen Boudicca hadde flere kvinner enn menn i hæren sin.


 48. Ico ble stemmebelagt av Kazuhiro Shindō, Yorda av Rieko Takahashi, og dronningen av Misa Watanabe.


 49. Byrne tar dronningen, men Fischer får for mye materiell for henne ett tårn, to løpere og en bonde.


 50. Ofte gis bonden verdi 1, springeren verdi 3, løperen verdi 3, tårnet verdi 5 og dronningen verdi 9.

Dronningene i en setning

Dronningene er en bøyningsform av dronningen, nedenfor finner du eksempelsetninger for dronningene.


 1. Bare noen få av dronningene vil lykkes med å etablere et nytt bol.


 2. Dette stridsspørsmålet ble en vedvarende splid mellom de to dronningene.


 3. De sosiale humlenes samfunn lever i bol som dronningene påbegynner om våren.


 4. Den er således blitt dronningene Beatrix, Margrethe II og Elisabeth II til del.


 5. Hun er, med sine fire ektemenn, den av de engelske dronningene som har vært gift flest ganger.


 6. Her er det hannene som utsondrer feromoner og dronningene som kommer inn i svermen for å pare seg.


 7. Hos noen få arter vil de befruktede dronningene vende tilbake til maurtua som de kom fra, for å legge egg der.


 8. Allerede i en alder av 13 år laget han kopperstikk av dronningene Elisabeth og Mary etter malerier av John Graham.


 9. Historien om alle de syv dronningene som bar navnet Kleopatra ble fortalt i en mini-serien til BBC, The Cleopatras (1983).


 10. Argumentet mot Valdemars kone kan virke noe merkelig, da dette var situasjonen hos de to første dronningene i unionen med Sverige.


 11. Dronningene parer seg om høsten og overvintrer på et litt lunt sted, og det er bare dronningene som overvintrer for å anlegge nye humlebol neste vår.


 12. De har en runde med varierende lengde med en del faste punkt som de jevnlig flyr innom og hvor de avsetter duftstoffer som skal tiltrekke seg dronningene.


 13. Blant kjente personer som er stedt til hvile der er dronningene Anne Boleyn, Katarina Howard og Jane Grey, og de to katolske helgenene Thomas More og John Fisher.


 14. Om våren, når dronningene (de befruktede hunnene) våkner etter vinterdvalen, spiser de seg litt opp på nektar og pollen fra blomstrende planter, som selje som begynner å blomstre svært tidlig.


 15. Hun var første hoffdame til de franske dronningene Marie Leszczyńska og Marie Antoinette og av den sistnevnte kalt Madame Etiquette på grunn av sin strikte innstilling til opprettholdelsen av hoffetiketten.

Dronningens i en setning

Dronningens er en bøyningsform av dronningen, nedenfor finner du eksempelsetninger for dronningens.


 1. Heretter blir dronningens fødselsdag feiret 30.


 2. Warwick fikk dronningens far, Richard Woodville, 1.


 3. Filmen omhandler blant annet dronningens forhold til kongen og Struensee.


 4. Grunnen til at de er sterile er dronningens kjemiske innvirkning på samfunnet.


 5. Det settes feks kun på halv stang langfredag samt ved kongens eller dronningens død.


 6. De profesjonelle selskapene vokste i antall og kvalitet i løpet av dronningens styre.


 7. Etter noen få uker i Paris ble de fleste av dronningens engelske piker beordret hjem.


 8. I dronningens nyttårsliste for 2013 ble han utnevnt til Knight Bachelor og derved adlet.


 9. I tillegg til Conan og Malak skal også dronningens sendemann Bombaata være med på turen.


 10. Smeaton nektet i begynnelsen for at han var dronningens elsker, men tilsto under tortur.


 11. Det hadde utviklet seg en splittelse mellom dronningens slektninger Anthony Woodville, 2.


 12. Slik vant han også dronningens gunst, og hans posisjon ved hoffet ble ytterligere styrket.


 13. Ved hjelp av dronningens innflytelse fikk de avskjediget Holck og i stedet innsatt Brandt.


 14. Kongens utroskap var kortvarig ettersom Henrik ikke ønsket å sette dronningens graviditet i fare.


 15. Samme år, i kjølvannet av dronningens koppesykdom, ble spørsmålet om etterfølger på nytt aktuelt.


 16. Staius Murcus fikk høre om dronningens skjebne og så vrakene fra hennes skip ved kysten av Hellas.


 17. Sampson ble raskt fratatt sitt embete i 1565, ettersom han var direkte under dronningens myndighet.


 18. Da Alice blir angrepet av dronningens soldater utbryter hun dere er bare en kortstokk, og våkner fra drømmen.


 19. Oppdraget går ut på å eskorte dronningens unge niese, prinsesse Jehnna, på hennes søken etter et gyllent horn.


 20. I fjerde kapittel forveksler kaninen Alice med en kammerpike, og sender henne for å hente dronningens hansker.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ dronninga dronninger ››

Generell informasjon om "dronningen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet dronningen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "dronningen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "dronningen".