Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for dømt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet dømt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke dømt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "dømt".

Dømt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet dømt i en setning.


 1. Han ble dømt til døden 15.


 2. I 1943 ble han dømt til døden.


 3. Han ble dømt til fengsel i 2010.


 4. Han ble dømt til døden og hengt.


 5. Wagner ble dømt til døden i 1946.


 6. Hun ble ikke dømt for uaktsomhet.


 7. Dette ble han tiltalt og dømt for.


 8. Han ble dømt til tjue års fengsel.


 9. Abel blir dømt til 30 år i fengsel.


 10. Han ble dømt til livsvarig fengsel.


 11. Godtfred ble dømt som landsforræder og landsforvist.


 12. Sjøforklaringen ble avsluttet uten at noen ble dømt.


 13. Pave Martin ble dømt for forræderi, og døde i eksil.


 14. Terboven kunne benåde nordmenn dømt av denne retten.


 15. Idag har Høiesteret dømt, og jeg ender min Skrivning.


 16. Våren 1854 blir hattemakeren ble dømt til ni års tukthus, sammen med flere andre.


 17. SS-general Edmund Veesenmayer ble i Nürnberg dømt til fengsel og slapp ut i 1951.


 18. Paul Rose og Francis Simard ble dømt til livsvarig fengsel for drapet på Laporte.


 19. Hermann Höfle, HSSPF i Slovakia, ble dømt og hengt sammen med Ludin i Bratislava.


 20. Han ble dømt til døden tre ganger, og i 59 døgn ventet han på henrettelsesordren.


 21. Bignone døde i husarrest etter å ha blitt dømt for forbrytelser mot menneskeheten i flere rettssaker.


 22. På samme vis som menneskene skal bli dømt av Gud på dommens dag, kommer også djinnene til å møte Gud.


 23. Domstolen fant ham mentalt ustabil, men likevel straffskyldig, og han ble dømt til 13–30 års fengsel.


 24. Han ble under landssvikoppgjøret dømt til døden og henrettet på Kristiansten festning i Trondheim 12.


 25. I tillegg har han dømt flere internasjonale kamper på aldersbestemt nivå både i regi av FIFA og UEFA.


 26. Kapteinen ble dømt til seks måneders betinget fengsel med to års prøvetid for å ha opptrådt uaktsomt.


 27. Alt i Harald Hårfagres dager nevnes Karl på Bjarkøy som ble dømt fredløs etter å ha drept Tore Svarte.


 28. Hun grep inn da den franske radikale Nicholas Bourbon ble dømt til døden av den franske inkvisisjonen.


 29. Han forteller seg selv at homofili er synd og at homofile er dømt til å tilbringe en evighet i helvete.


 30. Priebke selv ble dømt til 15 år, mens en annen som var med på massakren, Karl Hass, ble dømt til 10 år.


 31. Lara Brennan blir feilaktig dømt for å ha myrdet sjefen hennes, og hun blir dømt til livstid i fengsel.


 32. Henriksen ble dømt til fire år og seks måneders fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.


 33. Han hadde også to VM-gull fra 2011 som han ble fratatt etter at han ble dømt for brudd på meldeplikten.


 34. Denne ombygningen blokkerer for sola, en evig vinter truer, og menneskeheten virker dømt til undergang.


 35. Tilsammen 27 medlemmer ble dømt til døden for uislamsk oppførsel (partiet hadde et ateistisk grunnsyn).


 36. Tangen dømt til ett års fengsel for ærekrenkelse mot fremmed stats overhode, etter anmodning fra det nazistiske Tyskland.


 37. Han ble senere dømt i Oslo tingrett til 21 års forvaring for bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.


 38. Vik drev underslag fra kassene i kirkene i stor stil, og han ble til sist dømt i unåde etter at gården hans ble utpantet.


 39. Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble arrestert og senere samme dag dømt til døden ved standrett og henrettet ved skyting.


 40. Den andre saken gjaldt Oscar Slater, en tysk jøde og spiller, som var dømt for å ha plyndret en 82 år gammel dame i 1908.


 41. Lay ble dømt på alle seks punkter for investeringsbedrageri og overføringsbedrageri, og fikk en straff på 45 år i fengsel.


 42. Å bli dømt til marstrandsarbeide ble regnet som den strengeste straffen i svensk lov, til og med strengere enn dødsstraff.


 43. Szálasi ble dømt for forbrytelsen mot jødene, særlig i Budapest, og politisk-militært virke som nesten la landet i ruiner.


 44. Ingen ble dømt, men Creutz måtte bære mye av ansvaret for forliset, siden han ikke hadde erfaring til sjøs og fra sjøkrig.


 45. Av de 161 mann som ble dømt, var det kun elleve som av ulike personlige grunner fikk kortere straff, da på ett års fengsel.


 46. Det hadde også blitt nedsatt en undersøkelseskommisjon, bestående av fut Dahl og fut Sørensen i Kristiansand, mannen som hadde dømt i rettssaken der Lofthus mistet gården.


 47. Raskonikovs virkelige straff er ikke arbeidsleiren han blir dømt til, men hans egen anger, kvaler over å ha tatt liv og innsikten i at han likevel ikke er et overmenneske.


 48. Etter krigens slutt ble en rekke av aksemaktenes krigsforbrytere stilt for internasjonale domstoler og dømt, mest kjent av dem var Nürnbergprosessen mot lederne i Tyskland.


 49. Hele 20 skippere, værmenn (en som bodde i et fiskevær) og husverter ble dømt til å miste båt, fiskeredskaper og fangst, samt at de fikk bøter på mellom 10 og 100 riksdaler.


 50. I Heines fortelling ser fortelleren en forestilling av et fiktivt scenespill som omhandler en sjøkaptein dømt til å seile verdenshavene til evig tid, siden han spottet Gud.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/August_Stuckmann, https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Staf, https://no.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Neij, https://no.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Brannen_i_Chicago_1871, https://no.wikipedia.org/wiki/Jugoslavia, https://no.wikipedia.org/wiki/Marcus_Klingberg, https://no.wikipedia.org/wiki/Bridge_of_Spies, https://no.wikipedia.org/wiki/Hissène_Habré, https://no.wikipedia.org/wiki/Joachim_Gersdorff_(1611–1661), https://no.wikipedia.org/wiki/«Vasa», https://no.wikipedia.org/wiki/Maximus_bekjenneren, https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Redieß, https://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Hamsun, https://no.wikipedia.org/wiki/Hønefoss, https://no.wikipedia.org/wiki/Rettssaken_mot_Adolf_Eichmann, https://no.wikipedia.org/wiki/Front_de_libération_du_Québec, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Slovakia, https://no.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Świątek, https://no.wikipedia.org/wiki/Reynaldo_Bignone, https://no.wikipedia.org/wiki/Djinn, https://no.wikipedia.org/wiki/John_E._du_Pont, https://no.wikipedia.org/wiki/Harry_Aleksander_Rønning, https://no.wikipedia.org/wiki/Clément_Turpin, https://no.wikipedia.org/wiki/«Sleipner»-forliset, https://no.wikipedia.org/wiki/Tore_Hund, https://no.wikipedia.org/wiki/Anne_Boleyn, https://no.wikipedia.org/wiki/Prayers_for_Bobby, https://no.wikipedia.org/wiki/Erich_Priebke, https://no.wikipedia.org/wiki/The_Next_Three_Days, https://no.wikipedia.org/wiki/Pål_H._Henriksen, https://no.wikipedia.org/wiki/Grégory_Baugé, https://no.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_Z, https://no.wikipedia.org/wiki/Afghanistans_folkedemokratiske_parti, https://no.wikipedia.org/wiki/Carl_O._Tangen, https://no.wikipedia.org/wiki/Massedrapet_på_Utøya, https://no.wikipedia.org/wiki/Christen_Søfrenson_Wittrup, https://no.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich, https://no.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle, https://no.wikipedia.org/wiki/Enron-skandalen, https://no.wikipedia.org/wiki/Carlstens_festning, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Ungarn, https://no.wikipedia.org/wiki/«Kronan», https://no.wikipedia.org/wiki/Kvarstadbåtene, https://no.wikipedia.org/wiki/Lofthusopprøret, https://no.wikipedia.org/wiki/Forbrytelse_og_straff, https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_store_linesaken, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_flyvende_hollender_(opera)

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ dømmingen dømte ››

Generell informasjon om "dømt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet dømt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "dømt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "dømt".