Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for doms

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet doms, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke doms i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "doms".

Doms i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet doms i en setning.


  1. Da saken var oppe til doms i september 2019, vant Ridd på alle punkter.


  2. Når hovedforhandlingen har kommet til sin ende blir saken tatt opp til doms.


  3. Forvaring er i dag det eneste virkemidlet det norske rettsvesenet har til disposisjon for å idømme lovbrytere en reell livstidsdom, da det ikke er noen øvre grense for en slik doms varighet.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Ridd, https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_straffeprosess, https://no.wikipedia.org/wiki/Forvaring

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ domprosti domsavgjørelser ››

Generell informasjon om "doms" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet doms som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "doms" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "doms".