Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for døgnrytmen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet døgnrytmen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke døgnrytmen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "døgnrytmen". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av døgnrytmen kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: døgnrytmene. Hvis du klikker på bøyningen av døgnrytmen som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Døgnrytmen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet døgnrytmen i en setning.


  1. Fosteret begynner å følge døgnrytmen med natt og dag.


  2. Depresjon kan være relatert til avvik i døgnrytmen eller den biologiske klokken.


  3. Melatonin som medisin kan enten forsinke eller forsinke døgnrytmen avhengig av når på døgnet man tar hormonet.


  4. Den viktigste rytmen i kronobiologi er døgnrytmen, en syklus på ca 24 timer som viser seg i fysiologiske prosesser i planter og dyr.


  5. Søvn reguleres av døgnrytmen, av homeostase (tiden som er gått siden den siste adekvate søvnen) og, hos mennesker, av villet atferd.


  6. Størst effekt oppnås når dosen gis omtrent 6 timer før vanlig leggetid, mens inntak om natten eller om morgenen kan flytte døgnrytmen.


  7. En norsk doktorgradsavhandling antyder at den indre biologiske klokka, nucleus suprachiasmaticus, kan ha noe med årsaken å gjøre, fordi den går i utakt med døgnrytmen.

Døgnrytmene i en setning

Døgnrytmene er en bøyningsform av døgnrytmen, nedenfor finner du eksempelsetninger for døgnrytmene.


  1. Råd om god søvnhygiene tar hensyn til kunnskap om de rollene som homeostatiske faktorer, atferd/vaner og døgnrytmene spiller i søvnkontroll.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ døgnrytme døgns ››

Generell informasjon om "døgnrytmen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet døgnrytmen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "døgnrytmen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "døgnrytmen".