Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for differansen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet differansen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke differansen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "differansen".

Differansen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet differansen i en setning.


 1. En kan også definere spenning som differansen mellom to elektriske potensialer.


 2. Slaget er spesielt kjent på grunn av den store differansen mellom de greske og de persiske styrkene.


 3. Nettostrålingen, altså differansen mellom innkommende solstråling og utgående langbølget stråling, er negativ ved polene og positiv i tropene.


 4. Til slutt ble det en kamp mellom de to sistnevnte, men Holtås holdt stand og ved målgang på stadion ble differansen på syv sekunder ned til Grønningen.


 5. Gjennom Septuaginta presenteres et større utvalg, og denne differansen utgjør en egen avgrenset tekstsamling i oldtiden og ble tatt med i kristenhetens bibler.


 6. Skattefradraget nedtrappes mot pensjonsinntekt over minstepensjon, slik at differansen mellom skatt på pensjon og lønn blir mindre ettersom pensjonsinntekten stiger.


 7. Elektrisk spenning, eller elektrisk potensialforskjell, er en fysisk størrelse som angir differansen for potensiell energi mellom to punkter i et elektrisk felt per ladningsenhet.


 8. Etter at fastsettelse er foretatt, og skatt for det foregående år er beregnet, vil differansen mellom dette og det som er utskrevet som forhåndsskatt, fremkomme som resterende skatt.


 9. Temperaturen avtar raskt oppover i atmosfæren i forhold til ved jordoverflaten, og drivhuseffekten varierer avhengig av differansen mellom lufttemperatur og jordoverflatens temperatur.


 10. Denne differansen var en av de knappeste i NM-historien, og hadde det ikke vært for elektronisk tidtaking som fortsatt var noe nytt i langrennsverdenen på den tiden hadde det blitt dømt dødt løp.


 11. Denne tommelfingerregelen sier altså at man maksimerer overskuddet ved å sette differansen mellom pris og grensekostnad som prosent av pris lik minus den inverse av etterspørselens priselastisitet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ diettene differanser ››

Generell informasjon om "differansen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet differansen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "differansen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "differansen".