Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for debattert

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet debattert, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke debattert i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "debattert". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av debattert kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: debatterte. Hvis du klikker på bøyningen av debattert som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Debattert i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet debattert i en setning.


 1. Tolkningen av kvinnefigurene er fortsatt debattert.


 2. Et alternativ som ble debattert var overgang til trålfiske.


 3. Statsgjelden økte, og skattepolitikken ble heftig debattert.


 4. Da en ny lov om forebygging av branner ble debattert i underhuset den 13.


 5. I 1852 ble fremtiden til de tre vestindiske øyene debattert i Folketinget.


 6. Forholdet mellom belastende livshendelser og sosial støtte har vært debattert.


 7. Spørsmålet om hva som er akseptabel bevaring av murgårder, har blitt debattert i årtier.


 8. Selv om Birkelands nordlysteorier har fått nesten universell aksept, er hans kosmologi lite debattert.


 9. Treschows forslag om å vedta unionen og foreta kongevalg ble debattert i et møte for lukkede dører 20.


 10. Det har vært debattert om jødekristendommen levde videre en tid etter dette i området øst for Jordanelven.


 11. I land som baserer seg på sharialoven blir fatwaer oftest debattert og votert over av det religiøse lederskapet.


 12. I januar 2015 ble hendelsene i Finnmark debattert i Stortinget på bakgrunn av interpellasjon fra Kirsti Bergstø.


 13. Kirkeordningen og liturgien var de viktigste spørsmålene som ble debattert der, men også gevantspørsmålet ble holdt levende.


 14. Tidspunktet for hele verdens peak oil-produksjon har vært debattert mye, men dette har kanskje allerede skjedd i flere land.


 15. Samtidig ble det også debattert vanskene med ensidige industristeder, som ikke hadde noe å falle tilbake på i vanskelige tider.


 16. Avgjørelsen ble ikke forbigått i stillhet og ble debattert blant kommunistiske ledere i Jugoslavia, men bosnjakne hadde tatt et standpunkt.


 17. De siste dagene ble representasjonen på Stortinget debattert, og Falsens utkast hadde basert seg på tanken om den franske nasjonalforsamlingen.


 18. Historikerne har debattert spørsmålet om hvor lett det var å bevege seg mellom de ulike samfunnsklassene i løpet av den italienske renessansen.


 19. Det er få som nekter for at hendelsen fant sted, men antall døde og metodene brukt og måten drapene ble gjennomført på, blir noen ganger debattert.


 20. På 1970-tallet ble statsmaktens innflytelse overfor bedriftene debattert, blant annet i forbindelse med utredningene knyttet til lønnstagerfondene.


 21. Retten til tittelen psykolog har i økende grad vært debattert etter gjennomføringen av Bologna-prosessen som innførte master- og ph.d.-grader i psykologi.


 22. Glasnostpolitikken førte imidlertid til økt sosial uro, da landets problemer ble åpent debattert slik at kommunistpartiet mistet mye av sin tidligere autoritet.


 23. Etter slaveriets avskaffelse i 1848 gikk Dansk Vestindia inn i en økonomisk nedgangsperiode og i 1852 ble et salg av Dansk Vestindia første gang debattert i Folketinget.


 24. Selv om det er akseptert at inntak av flere kalorier enn det som forbrennes fører til fedme på individuell basis, er årsaken til endringene på samfunnsnivå mye debattert.

Debatterte i en setning

Debatterte er en bøyningsform av debattert, nedenfor finner du eksempelsetninger for debatterte.


 1. Da Kongressen debatterte saken, økte spenningen mellom nord og sør igjen, og det ble talt om separatisme.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ debattere debattinnlegg ››

Generell informasjon om "debattert" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet debattert som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "debattert" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "debattert".