Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for datamateriale

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet datamateriale, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke datamateriale i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "datamateriale". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av datamateriale kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: datamaterialet. Hvis du klikker på bøyningen av datamateriale som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Datamateriale i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet datamateriale i en setning.


  1. Et feltarbeid er et arbeid som går ut på innsamling av datamateriale ute i et bestemt forskningsfelt.


  2. I innholdsanalyse er kategoriene designet til å være gjensidig utelukkende ("mutual exclusive"), slik at samme datamateriale ikke kan tilordnes mer en én spesifikk kategori.

Datamaterialet i en setning

Datamaterialet er en bøyningsform av datamateriale, nedenfor finner du eksempelsetninger for datamaterialet.


  1. Tilnærmingen krever dessuten at disse historiene blir oppfattet på en måte som tillater forskeren å jobbe med en detaljert og ordrett transkripsjon av datamaterialet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ datamaskiner datamengden ››

Generell informasjon om "datamateriale" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet datamateriale som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "datamateriale" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "datamateriale".