Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for datainnsamling

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet datainnsamling, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke datainnsamling i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "datainnsamling". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av datainnsamling kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: datainnsamlingen. Hvis du klikker på bøyningen av datainnsamling som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Datainnsamling i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet datainnsamling i en setning.


  1. Dagligspråket med dets innebygde psykologiske common sense går forut for og styrer all meningsfylt psykologisk datainnsamling, teoridannelse og praksis.


  2. De opprinnelige systemene for datainnsamling, prosessering og sanntidsstyring hadde da vært i bruk sammenhengende (med mindre oppgraderinger) siden anlegget ble satt i vanlig drift i 1982.


  3. Det er imidlertid uklart i hvilken grad hodepine har regionale forskjeller, siden nasjonale metoder for datainnsamling, diagnostiske kriterier og kulturell karakterisering kan påvirke disse dataene.

Datainnsamlingen i en setning

Datainnsamlingen er en bøyningsform av datainnsamling, nedenfor finner du eksempelsetninger for datainnsamlingen.


  1. Reabilitet handler om hvorvidt datainnsamlingen er gjennomført på en god måte.


  2. I Fortolkende fenomenologisk analyse er ikke datainnsamlingen ment brukes for å teste hypoteser, og dette synet kan man finne igjen i dataanalysen.


  3. Om man skal produsere egne data gjennom for eksempel en spørreundersøkelse eller et eksperiment er opplegget i det store og hele fastlagt før datainnsamlingen begynner.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ datagrunnlaget datakapasiteten ››

Generell informasjon om "datainnsamling" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet datainnsamling som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "datainnsamling" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "datainnsamling".