Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for damp

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet damp, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke damp i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "damp".

Damp i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet damp i en setning.


 1. Det var drevet av damp og skovlhjul.


 2. Samtidig fylles sylinderen under stempelet med damp.


 3. For å skape dampstrålen tappes det damp fra dampkjelen.


 4. En nyere metode består i oppvarming av oljesanden ved damp.


 5. Full damp vant da Wilhelm II valgte å avsette Bismarck i mars 1890.


 6. Å inhalere damp via e-sigaretter (vaping) er heller ikke uten risiko.


 7. Saverys damppumpe anvendte kondensering av damp for å skape et vakuum.


 8. Fremdeles siger det damp både fra hovedkrateret og enkelte andre steder på øya.


 9. Sylinderen inneholder ventiler eller porter for vekselvis innløp og utløp av damp.


 10. Den har ikke egne ventiler eller sleider for å lede damp inn i og ut av sylinderen.


 11. Kampen mellom Bismarck og Wilhelm II var en kamp mellom forsiktig fremferd og full damp.


 12. Varmen blir ført bort fra selve reaktoren for deretter å bli benyttet til å produsere damp.


 13. Dette var den kilden som ga fra seg damp som førte til at orakelet i Delfi kunne gi profetier.


 14. Andersen, hvor man bygget og vedlikeholdt dampkjeler, dengang skipene fortsatt seilte med damp.


 15. Når vann koker til damp, oppstår en ekspansjon på 1800 ganger det opprinnelige volumet til vannet.


 16. I denne syklusen blir vann oppvarmet og forvandles til damp i en kjele som arbeider ved høyt trykk.


 17. Det smelter ved ca 62 °C til en fet, gul tjæreaktig væske, og ved 100 °C blir den til en hvit damp.


 18. Nytt kuldemedium tilføres fordamperen fra en strupeventil, normalt som en blanding av væske og damp.


 19. Til sist inntreffer forinnstrømming fordi sleiden åpner for damp litt før stempelet når endepunktet.


 20. Dermed kunne høytrykkssylinderen mate ut damp til vekselvis den ene og den andre lavtrykkssylinderen.


 21. Watt begynte å eksperimentere med damp, selv om han aldri hadde sett en damp­maskin i virksomhet.


 22. Spindelen ble beskrevet til å rotere når det ledes damp inn på skovlene på et hjul montert på en aksel.


 23. Fra begynnelsen var Manwë og Ulmo nære venner og allierte, og de møttes i Midgards tåker, skyer og damp.


 24. Varmedesinfeksjon kan skje ved at det objektet som skal desinfiseres varmes opp tørt, i damp eller i vann.


 25. Disse hullene vil da sørge for enten innslipp eller utstrømning av damp, se animasjon som viser virkemåten.


 26. Senere ble dampmaskinene bygget med kjeler som skapte damp med svært høy temperatur, såkalt overopphetet damp.


 27. Med denne kan det spares 20 % damp for en gitt effekt, eller for et gitt dampforbruk vinnes 30 % større effekt.


 28. Bruk av varmeenergi ved lave temperaturer gjør at slike maskiner kan egne seg til å bruke damp fra solvarmeanlegg.


 29. Dette førte til at vann ble trukket inn i et kammer, hvoretter det ble påført trykksatt damp for å drive vannet ut.


 30. Disse virker ved at damp fra en sylinder føres ut og utnyttes videre i neste trinn der sylinderen har større volum.


 31. Her blir vann varmet opp til høy temperatur slik at det dannes damp, og denne benyttes så til å drive dampturbiner.


 32. I den første halvdelen av 1800-tallet ble det gjort store fremskritt med bruk av damp for å drive kjøreinnretninger.


 33. Det var vanskelig å høre over støyen av damp under høytrykk som ble ventilert fra kjelerommene nedenunder i Titanic.


 34. Oljesand tas ut i dagbrudd, og for å gjøre bitumen eller råoljen flytende, brukes damp eller kjemiske løsningsmidler.


 35. Den omdanner vann til damp for å drive dampturbiner for å produsere elektrisitet i et atomkraftverk (kjernekraftverk).


 36. En slik prosess, der ingen varme blir tilført et systemet med ekspanderende damp, er kjent som en adiabatisk ekspansjon.


 37. Prosessen er karakterisert ved at damp kommer inn i sylinderen med høy temperatur og forlater den med lavere temperatur.


 38. Dette forskningsarbeidet dreide seg om damp, og på grunn av andre verdenskrig ble publisering av resultatene stadig utsatt.


 39. Da Cannon trykksatte oksygentanken hørtes et dumpt smell, etterfulgt av et hvislende lyd og hvit damp fra midten av skroget.


 40. En annen undersøkelse viste at rotter og kaniner la på seg mindre ved innhalering av p-DCB damp sammenlignet med kontrolldyr.


 41. I et borehull parallelt og noe lengre unna kan damp tas opp og brukes til å drive en dampturbin som igjen driver en generator.


 42. De ble drevet av at atmosfærens trykk presset et stempel inn på grunn av det partielle vakuumet som kondenserende damp skaper.


 43. Mesteparten av stoffet vil endre seg til damp, men noe kan bli brutt ned av bakterier eller feste seg til sedimenter i vannet.


 44. Mannskapet ble bedt om å dempe flammene og lufte kjelene, noe som sendte store mengder damp opp gjennom ventilene på skorsteinene.


 45. Når beholderen er trykksatt med damp vil denne stråle ut gjennom dysene, noe som er årsak til en skyvekraft etter rakettprinsippet.


 46. Den er egentlig kondensert skorsteinsgass, bestående av damp og fordampede karbonmaterialer fra treet som ikke har brent skikkelig.


 47. Den tyske ingeniøren Wilhelm Schmidt (1858–1924) regnes for å stå bak gjennombruddet innenfor teknologien som kalles overhetet damp.


 48. Den arbeidet ved å skape et delvis vakuum ved kondensering av damp under et stempel inne i en sylinder, men den var nokså ineffektiv.


 49. Ved romtemperatur er hydrogenklorid en fargeløs gass, som danner en hvit damp av saltsyre når det kommer i kontakt med vanndamp i luft.


 50. Virkemåten til en stempeldampmaskin er at damp under trykk fra en dampkjele virker med en kraft på stemplene og setter disse i bevegelse.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ dammuslingfamilien dampanlegg ››

Generell informasjon om "damp" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet damp som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "damp" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "damp".