Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for brukertest

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet brukertest, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke brukertest i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "brukertest". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av brukertest kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: brukerteste, brukertester og brukertesting. Hvis du klikker på bøyningen av brukertest som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Brukertest i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet brukertest i en setning.


 1. Når man planlegger en brukertest er det vanlig å utvikle scenarioer for testpersonene.


 2. En brukertest er den mest valide metoden for å avdekke svakheter ved brukervennligheten til et nettsted.


 3. Hensikten med en brukertest er å få reell tilbakemelding fra brukere av tjenesten, og å bruke resultatene fra testen til å forbedre tjenesten.

Brukerteste i en setning

Brukerteste er en bøyningsform av brukertest, nedenfor finner du eksempelsetninger for brukerteste.


 1. Når en tidlig prototype er utviklet har man mulighet til å evaluere og brukerteste denne, for så å forbedre mangler eller svakheter som blir avdekket.

Brukertester i en setning

Brukertester er en bøyningsform av brukertest, nedenfor finner du eksempelsetninger for brukertester.


 1. Vi venter på resultater fra brukertester om dette.


 2. Jacob Nielsen anbefaler å teste med 5 testpersoner, men å gjennomføre flere brukertester i løpet av utviklingsløpet.


 3. Kjører man flere iterasjoner og flere brukertester i løpet av utviklingsprosessen, kan man tillate seg å gå ned på antall testpersoner.


 4. I en designprosess innebærer det ulike former for brukerinvolvering der designernes antakelser blir validert og justert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra reelle brukere, for eksempel i form av brukertester.

Brukertesting i en setning

Brukertesting er en bøyningsform av brukertest, nedenfor finner du eksempelsetninger for brukertesting.


 1. Ved brukertesting er det viktig at flere testpersoner tester tjenesten.


 2. Effektiv Nettskriving inneholder også informasjon om brukertesting og blikksporing.


 3. Når en prototype foreligger anbefales det å gjennomføre brukertesting av tjenesten.


 4. Boken Praktisk brukertesting er en guide til både de som ønsker å komme i gang med brukertesting, og erfarne som vil bli en bedre testleder.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ brukersentrert brukervennlig ››

Generell informasjon om "brukertest" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet brukertest som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "brukertest" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "brukertest".