Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for bosettinger

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet bosettinger, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke bosettinger i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "bosettinger".

Bosettinger i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet bosettinger i en setning.


 1. Det er påvist mange spor av tidlige eskimoiske bosettinger i området.


 2. Andre bosettinger, derav Harrodsburg, ble også etablert på denne tiden.


 3. Det er funnet spor i området etter bosettinger fra tredje årtusen før Kristus.


 4. Spanierne etablerte to bosettinger på øya: Santa Ana i øst og Ascensión i vest.


 5. Det er ved arkeologiske utgravninger gjort funn av bosettinger fra 9 000 år før Kristus.


 6. Det er gjort steinalderfunn som antyder at det har vært bosettinger på Tyssøy i ca 10 000 år.


 7. Verdensarvminnet hulemalerier og prehistoriske bosettinger i Vézèredalen ligger i Vézèredalen.


 8. Etter reformasjonen kom det norske bosettinger i de indre fjordstrøkene som Lebesby i Laksefjord.


 9. Dette inkluderer angrep på sivile, ødeleggelse av bosettinger og andre overgrep på okkupert land.


 10. I vikingtiden var det i tillegg enkelte norske bosettinger lenger nord og øst, også øst for Nordkapp.


 11. Fra tidlige kristne bosettinger i Skottland kommer stavelsen Kil-, fra cill (kirke), som i Kilmarnock.


 12. En avdeling dro fra Golubac og angrep nærliggende serbiske og ungarske bosettinger i Braničevoregionen.


 13. I indre område av øya ligger det mindre bosettinger som Podselje, Marinje zemlje, Podšpilje, Podstražje.


 14. Sør for dagens Bahnhofstrasse fantes en oldtidsborg der rester av tyske og slaviske bosettinger er blitt funnet.


 15. En kan også se spor etter antikke romerske bosettinger, en har blant annet funnet bygninger, mosaikk, mynter og en sarkofag.


 16. I den øvre festningen er det gjort funn av bosettinger i paleolittisk tid, nærmere bestemt fra 19 000 til 15 000 før Kristus.


 17. Dette ansvaret var til å begynne med mest symbolsk, siden det bare fantes et fåtall bosettinger som var under faktisk portugisisk kontroll.


 18. Et stort antall innvandrede som dannet skotskgæliske samfunn og irske bosettinger i Newfoundland utviklet det relaterte språket Newfoundland-irsk.


 19. Han hevdet også at dette var kompensasjon for de døde, når summene i virkeligheten hadde til hensikt å finansiere holocaustoverlevendes bosettinger i Israel.


 20. Omkring år 1050 fantes det norske bosettinger på den ytre kysten av Vest-Finnmark, men de neste 200-300 år er det uklart om det var norsk bosetning øst for Tromsø.


 21. Etter tilbakekomsten til Virginia hjalp Boone til med å forsvare kolonistenes bosettinger langs elven Clinch og ble forfremmet til kaptein i militsen og hyllet av sine medborgere.


 22. Imidlertid var deres intensjon mindre territoriell okkupasjon og mer etablering av et de facto overherredømme som tillot dem å etablere kommersielle nettverk samt noen få bosettinger.


 23. De fikk ikke tillatelse til å etablere bosettinger på grensen, og etablerte i stedet kapittelhus, kirker og skoler i allerede etablerte landsbyer som La Paz, Potosí and La Plata (idag Sucre).

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ bosettingen bosettingsområde ››

Generell informasjon om "bosettinger" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet bosettinger som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "bosettinger" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "bosettinger".