Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for bestyrer

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet bestyrer, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke bestyrer i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "bestyrer".

Bestyrer i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet bestyrer i en setning.


 1. Første bestyrer var Arnt Stensvand.


 2. Audun Schei etterfulgte Oswald som bestyrer.


 3. Thorsen var bestyrer for skolen fra 1889 til 1917.


 4. Bernt Holtsmark fungerte som bestyrer frem til 1914.


 5. Larsens oppgave som bestyrer å forrette begravelsene.


 6. Han var bestyrer for Jønsberg landbruksskole 1847–71.


 7. Han har også vært bestyrer ved fiskemottak og sjømannshjem.


 8. Fra 1925 var hun bestyrer ved Den kvinnelige Industriskole.


 9. I 1950 ble han bestyrer på Statens saueavlsstasjon på Sæter på Kvikne.


 10. Thiis tilbød deretter Christensen stillingen som bestyrer av vevskolen.


 11. Faren var Frithjof Jacobsen, som senere skulle bli bestyrer på stasjonen.


 12. Medaljene ble utdelt av skolens bestyrer under årsfesten før sommerferien.


 13. I 2015 overtok han efter Turid Karlsen Seim som bestyrer ved Det norske institutt i Roma.


 14. Sankt Ælred fra Rievaulx var i Davids første år bestyrer av husholdet og senere en nær venn.


 15. Aksel Gresvig var i 1899 som norgesmester på sykkel bestyrer av Humbers utsalg i Christiania.


 16. Da Jønsberg landbruksskole ble opprettet i 1847, ble han tilkalt som skolens første bestyrer.


 17. Sesongen 27/28 var Schjeldsøe igjen kaptein og bestyrer for ekspedisjonen var Albert Andersen.


 18. Fra 1847 var Major lege ved Oslo Sindssygeindretning, hvor han ble utnevnt til bestyrer i 1851.


 19. Fra 1896 var han bestyrer av Norges Bank sin avdeling i Bergen og tollskriver i Bergen 1898–1913.


 20. Etter at stifteren Fredrik Gjertsen noen år tidligere hadde trukket seg ut av skolestyret, gikk den nye bestyrer M.


 21. NTS administrerte øya fra et kontor i Inverness fram til 2010 da Stewart Connor ble ansatt som residerende bestyrer.


 22. Nordmannen Einar Abrahamsen var eneste bestyrer i Prince Olav Harbour fra oppstarten i 1920 til nedleggelsen i 1934.


 23. Hun rådet bestyrelsen til å ansette hennes elev og medarbeider Ulrikke Greve som ny bestyrer, en anbefaling de fulgte.


 24. På Stord var han bestyrer og førstelærer ved Stordøens stifts-seminar (også kjent som Stord seminarium og Stord lærerskole).


 25. I Simbirsk vokste også Aleksandr Kerenskij opp der faren var bestyrer for skolen som blant andre Lenin og hans søsken gikk på.


 26. Brennevinssamlaget, grunnlaget for Hølens status som skatteparadis, ble åpnet i bygningen i 1896, med Selvig som første bestyrer.


 27. Kort før pensjonsalderen ble Johs Falkenberg 1978 kalt til stillingen som bestyrer av den samiske avdelingen ved Norsk Folkemuseum.


 28. Müller var ordfører i representantskapet i Kristiansunds Kreditbank og bestyrer ved Norges Banks avdeling i Kristiansund 1924–1933.


 29. Fra 1875 var han bestyrer for Lillehammer private pigeskole (senere Lillehammer middelskole for piker), etterhvert også eier av skolen.


 30. Han ble bestyrer ved Telemark landbruksskole i 1918 og hadde denne stillingen frem til han i 1935 ble utnevnt til fylkesmann i Buskerud.


 31. En annen som drev butikk der var kjøpmann Selvig, som senere ble Brennevinssamlagets første bestyrer og åpnet brennevinshandel i Selviggården i 1896.


 32. Hertzberg var sønn av misjonspresten Arthur Johan Hertzberg, som var bestyrer av Det Norske Misjonsselskaps kinesiske middelskole, da sønnen ble født.


 33. Han var ellers forlikskommissær i Overhalla 1856–1862 og Namsos 1862–1875, direktør og kasserer i Namsos Sparebank 1842–1875 samt bestyrer av folkebiblioteket.


 34. I 1963 ble han ansatt i nyopprettet stilling som dosent ved Universitetet i Oslo og bestyrer for Pediatrisk forskningsinstitutt, en stilling han hadde til 1974.


 35. I de mange år Lars Semb var bestyrer ved verket, reiste han nesten hvert år til malmfeltene og bodde da hos de kommisjonærene som var verkets lokale representanter.


 36. I 1457 ble han bestyrer for kirken San Quirico i Legnaia, noe som tidvis ga ham god inntekt, selv om han skal ha slitt med dårlig råd fordi han stadig brukte penger.


 37. Som bestyrer sørget Norström for å få husene på gården ombygget, og han hadde selv nytte av at den forsømte jorden ble forbedret, ettersom den ble drevet for hans regning.


 38. Under et opphold for Tysklandsfanger på Hotel Bredablikk ved Fagernes i februar 1946 møtte Oswald Kristiansen Sigurd Stinessen som ansatte ham som bestyrer ved Mjølfjell Ungdomsherberge.


 39. Det var også dårlige tider for trelasthandelen, og for 1817 var ikke overskuddet mer enn 6 000 spesiedaler, det dårligste resultat bestyrer Lars Semb hadde levert i de 33 år han hadde styrt verket.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ bestyrelsen bestyrerbolig ››

Generell informasjon om "bestyrer" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet bestyrer som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "bestyrer" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "bestyrer".