Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for beskikket

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet beskikket, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke beskikket i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "beskikket".

Beskikket i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet beskikket i en setning.


  1. Jonas Lie ble beskikket til kaptein i 1935.


  2. Djurhuus ble i 1867 beskikket til sogneprest i Store Magleby på Amager.


  3. Den første kommisjonsformann var Hans Konrad Foosnæs som ble beskikket i 1902.


  4. I februar 2018 ble hun beskikket for et nytt åremål på seks år som direktør i UNE.


  5. I 1999 ble han beskikket til professor samme sted, hvor han også har vært studiedekan og dekan.


  6. I mai 1996 etterfulgte han Torstein Petersen (1931–2010) som direktør for Direktorat for brann- og eksplosjonsvern, beskikket for seks år.


  7. Som leder for en militær enhet ble han beskikket som offiser med rang som oberst, til tross for at han manglet militær utdannelse og bakgrunn.


  8. Etter flere måneders rekonvalesens kom han tilbake til RSHA i Berlin, der han ble beskikket til den nye Gruppe I Kult i Amtsgruppe VI (SD-Ausland).


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Jonas_Lie_(1899–1945), https://no.wikipedia.org/wiki/Andreas_Djurhuus, https://no.wikipedia.org/wiki/Finnmark_jordsalgskommisjon, https://no.wikipedia.org/wiki/Ingunn-Sofie_Aursnes, https://no.wikipedia.org/wiki/Helge_S._Kvanvig, https://no.wikipedia.org/wiki/Tor_Suhrke, https://no.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Evang, https://no.wikipedia.org/wiki/Albert_Hartl

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ beskikkes beskjed ››

Generell informasjon om "beskikket" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet beskikket som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "beskikket" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "beskikket".